Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng
dd+, pd+, ud+-serien

Vätskeavskiljningsfilter för optimalt skydd

Tryckluft som har förorenats av damm, vatten och olja behöver behandlas på rätt sätt för att skydda ditt system och din slutprodukt. Atlas Copco har utvecklat olika oljeavskiljningsfilter i högsta kvalitet som säkerställer att driften fungerar smidigt, att din utrustnings servicelivslängd maximeras och att dina slutprodukter uppfyller de striktaste kvalitetsstandarderna.

Vätskeavskiljningsfilter för optimalt skydd

Viktiga tekniska specifikationer

Populära nedladdningar

PRODUKTBROSCHYR
Tryckluftsfilter
Ladda ned
Ladda ned
Visa alla hämtningar
    Kontakta oss

DD+/PD+-serien

DD+/PD+-serien

Smörjningen av kompressorelementet eller själva kompressorn kan producera oljeaerosoler, vått damm och vattendroppar som kan skada hela tryckluftssystemet. Atlas Copcos DD+- och PD+-filter som använder oljefiltrering med vätskeavskiljning för att erbjuda effektiv minskning av föroreningar och säkerställer att ditt system fungerar smidigare och mer effektivt.

Dessa högpresterande oljeavskiljningsfilter är konstruerade för kostnadseffektivt tillhandahållande av högsta luftrenhet med lågt tryckfall. Tack vare deras mycket effektiva glasfiberteknik och grova 3D-strukturerade skikt/barriärer ger DD+/PD+-serien dig möjlighet att uppfylla allt striktare luftkvalitetskrav.

Deras rostfria kärnor, epoxiförseglade lock och filterhus med korrosionsskyddande beläggning gör filtren särskilt tillförlitliga.

Compressed Air Filter DD+ 35 PD 35+

UD+-serien

UD+-serien

Product shot twin filters UD 850+ T

UD+-serien kombinerar två filtreringssteg (DD+ och PD+) i en unik teknik som ger dig möjlighet att uppfylla de höga kvalitetskraven för olika tillämpningar och samtidigt erbjuder bästa möjliga energibesparingar. Men de sparar inte bara pengar utan även utrymme genom att eliminera behovet av ett andra filter.

Samtidigt skyddar dessa två-i-ett-vätskeavskiljningsfilter utrustningen och processerna genom effektiv minskning av oljeaerosoler, vått damm och vattendroppar i tryckluftsflödet. UD+-serien säkerställer lägre tryckfall än en konventionell filterkombination, vilket leder till energibesparingar. Tack vare det tjocka filterlagret erbjuder dessa filter även en lika hög luftrenhet som den som erhålls med två separata filter i rad.

Den patenterade avtappningstekniken innebär att UD+-serien kan förhindra att oljedroppar åter tränger in i tryckluftsflödet.

DD+, PD+, UD+, prestanda

  DD+ PD+ UD+
Contaminant Oil aerosol/wet dust
Filtration technology Wrapped
Test method ISO 8573-2:2018, ISO 12500-1:2007
Maximum oil carry-over (mg/m³)* 0.08* 0.008* 0.001
ISO class 8573-1 [2:-:3] [1:-:2] [1:-:2]
Average wet pressure drop (mbar) 119 132 220
Element service After 8,000 operating hours or 1 year
For flanged filters: after 4,000 operating hours or 1 year or 350 mbar pressure drop
Precede with Water separation Water separation & DD+ Water separation
*Inlet oil concentration = 10 mg/m³. Oil = oil aerosol and liquid.

Luftbehov

Känn till dina luftkvalitetskrav

Om du är osäker och bara vet att du måste skydda systemet mot damm måste du ta reda på vilka luftkvalitetskrav du har. För vissa tillämpningar, t.ex. när man pumpar upp däck, utgör vissa föroreningar i tryckluften inga problem. Andra tillämpningar, t.ex. renrumsmiljöer, kräver högsta möjliga luftkvalitet.

Om du känner till dina luftkvalitetskrav och vilka standarder du ska följa hjälper det dig att välja rätt luftfilter, vilket kan minska dina investeringskostnader och säkerställa att du får ut det mesta av ditt tryckluftssystem. Om du inte är säker på vilken ISO-standard som gäller för din verksamhet eller vilken typ av förorening du måste skydda ditt system mot kan du kontakta Atlas Copco.

Certifiering

  • ISO 8573-4:2019
  • ISO 12500-3:2009

Ta reda på mer om DDp+/PDp+-serien genom att läsa vår broschyr.

För filtrering av damm (såväl som andra föroreningar) erbjuder Atlas Copco dessutom filtren i H-serien för högt tryck och den silikonfria SFA-serien.

Vått damm och oljeaerosoler utgör allvarliga hot mot tryckluftssystemet. Om de tränger in i luftströmmen kan de skada din tryckluftsutrustning och dina slutprodukter, vilket kan öka driftskostnaderna avsevärt. Atlas Copcos oljeavskiljningsfilter är särskilt utformade för att filtrera vått damm och oljeaerosoler och säkerställa optimala filtreringsresultat.

Den bästa filtreringstekniken

Oljeavskiljningsfiltren i serierna DD+/PD+ och UD+ använder lindad teknik som är särskilt effektiv för våta partiklar. Det lindade filtreringsmediet erbjuder hållbarhet i våta och oljeförorenade miljöer. Filterseriens patenterade Nautilus-teknik kombinerar flera lindade skikt för att säkerställa konstant luftkvalitet under mycket krävande förhållanden.

inPASS™ bypass

Utöver enastående oljeavskiljningsfilter får du även den revolutionerande inbyggda bypass-funktionen som ger dig möjlighet att underhålla filtret utan att störa luftflödet. Det innebär stora investeringsbesparingar genom att eliminera behovet av en dyr extern förbikoppling av rörledningar, minska drifts- och energikostnaderna såväl som minska underhållstiderna.

Serviceindikator

För att säkerställa konstant luftkvalitet möjliggör serviceindikatorn enkel kontroll av filtrets driftstid, differentialtryck och underhållsstatus. Den kan till och med skicka ut en fjärrvarning så att du kan känna dig lugn.

Avancerad filtreringsteknik

Atlas Copcos särskilt utsedda filtreringsteam söker alltid efter nya sätt att ge dig ett konkurrensövertag i ditt tryckluftssystem. Vår nya generation av serier med oljeavskiljningsfilter omfattar flera innovationer som gör filtreringssystemet mer effektivt och lättare att använda. Här är bara tre exempel på hur tekniken för oljeavskiljning fungerar.

Få en kostnadsfri offert från våra Atlas Copco-experter

Fördelar

Tekniska fördelar

Maximal hållbarhet
Lägsta tryckfall
Minskar energikostnaderna
8 000 h-serviceintervall
UD+-tryckluftsfilter – inPASS

Hitta rätt filter för din tillämpning

I tabellen nedan visas de olika luftrenhetsklasserna enligt ISO 8573-1:2010 och de vätskeavskiljningsfilter-/torkkombinationer från Atlas Copco som motsvarar dessa klasser.

Om du är osäker på vilken ISO-klass du behöver, men vet vilken förorening du måste skydda systemet mot kan du kontrollera tabellerna avseende allmänna och särskilda tillämpningar nedan. De innehåller en översikt över vilket Atlas Copco-filter som är den bästa lösningen för vilken förorening.

Filtertillämpningar

ISO 8573-1:2010 class Solid particles Water Oil (aerosol, liquid, vapor)
  Wet conditions Dry conditions    
  As specified by the customer* Oil-free compressor
1 DD+ & PD+ DDp+ & PDp+ Desiccant dryer DD+ & PD+   &          QD+/QDT
UD+ UD+   &          QD+/QDT
2 DD+ DDp+ Desiccant dryer, rotary drum dryer DD+ & PD+
UD+
3 DD+ DDp+ Desiccant dryer, membrane dryer, rotary drum dryer DD+
4 DD+ DDp+ Membrane dryer, refrigerant dryer DD+
5 DD+ DDp+ Membrane dryer, refrigerant dryer -
6 - - Membrane dryer, refrigerant dryer -

Luftföroreningar

Smuts, vatten och olja är inga problem för Atlas Copcos filter. De är konstruerade för att avlägsna en eller flera av följande föroreningar:

  • SMUTS: damm, fasta partiklar, rostpartiklar, mikroorganismer.
  • VATTEN: kondensvatten, vattenaerosoler, sura kondensat.
  • OLJA: flytande olja, oljeaerosoler, kolväteånga.
Dry dust icon
Wet dust icon
Oil vapor icon

Torrt damm

Mikroorganism

Oljeaerosol

Vått damm

Oljeånga

Vattendroppar

Konstruktion

Gängad konstruktion

 Filter för gängad konstruktion

Tornkonstruktion

Filter för tornkonstruktion

Flänsad konstruktion

Filter för flänsad konstruktion

Allmänna tillämpningar

Name DDp+ PDp+ DD+ PD+ UD+ QD+ QDT+
Grade Rough Fine Rough Fine Ultimate Basic Optimal
Contaminant Dry dust Oil aerosol/wet dust Oil vapor

Specialtillämpningar

Name H SFA
High-pressure Silicone-free
Grade Rough & fine Rough & fine Basic Rough & fine Rough & fine Basic
Contaminant Dry dust Oil aerosol/wet dust Oil vapor Dry dust Oil aerosol/wet dust Oil vapor

Korrektionsfaktorer

Vid arbete med andra tryck än det nominella trycket beräknas den faktiska FAD-kapaciteten (fritt avgiven luftmängd) genom att multiplicera korrigeringsfaktorn med den nominella AML-kapaciteten. Den beräknade faktiska flödeskapaciteten motsvarar det AML-angivna tryckfallet.

Working pressure  in bar(g) 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16
Correction factor 0.38 0.53 0.65 0.75 0.83 0.92 1 1.06 1.2 1.31 1.41 1.5

Specifikation

DD+/PD+/UD+/DDp+/PDp+/QD+-serien

Tekniska specifikationer, dimensionering

Filter size with or without inPASS™ Nominal capacity Reference pressure Maximum pressure Connections
  l/s cfm bar(e) psig bar(e) psig G NPT
7+ 7 15 7 102 16 232 G 1/2 NPT 1/2
15+ 15 32 7 102 16 232 G 1/2 NPT 1/2
25+ 25 53 7 102 16 232 G 1/2 NPT 1/2
45+ 45 95 7 102 16 232 G 3/4 NPT 3/4
75+ 75 159 7 102 16 232 G1 NPT 1
110+ 110 233 7 102 16 232 G 1 1/2 NPT 1 1/2
145+ 145 307 7 102 16 232 G 1 1/2 NPT 1 1/2
180+ 180 381 7 102 16 232 G 1 1/2 NPT 1 1/2
240+ 240 509 7 102 16 232 G 2 NPT 2
300+ 300 636 7 102 16 232 G 2 NPT 2
G 2 1/2 NPT 2 1/2
With inPASS™                
380+ 380 805 7 102 16 232 G 3 NPT 3
425+ 425 901 7 102 16 232 G 3 NPT 3
510+ 630 1081 7 102 16 232 G 3 NPT 3
Without inPASS™                
360+ 360 763 7 102 16 232 G 2 1/2 NPT 2 1/2
430+ 430 911 7 102 16 232 G 3 NPT 3
525+ 525 1112 7 102 16 232 G 3 NPT 3
630+ 630 1335 7 102 16 232 G 3 NPT 3
Flanged             Flanged connection
550+F/630+F 550 1165 7 102 16 232 DN 80
850+F/970+F 850 1801 7 102 16 232 DN 100
850+T 850 1801 7 102 16 232 DN 100
1100+F/1260+F 1100 2331 7 102 16 232 DN 100
1100+T 1100 2331 7 102 16 232 DN 100
1400+F/1600+F 1400 2967 7 102 16 232 DN 150
1800+F/2200+F 1800 3814 7 102 16 232 DN 150
2200+F/2400+F 2200 4662 7 102 16 232 DN 150
3000+F/3600+F 3000 6357 7 102 16 232 DN 200
4000+F 4000 8476 7 102 16 232 DN 200
5000+F 5000 10595 7 102 16 232 DN 200
6000+F 6000 12714 7 102 16 232 DN 250
7000+F 7000 14833 7 102 16 232 DN 250
8000+F 8000 16952 7 102 16 232 DN 300

Nedladdningar

Ytterligare läsning

Interaktiva e-böcker

Relaterade produkter

Relaterade produkter

Tjänster

Ytterligare tjänster