Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

QDT-torn med aktivt kol

Med det högeffektiva tornet med aktivt kol filtreras oljeånga och -lukt bort från tryckluften.

Kontakta oss

Maximal borttagning av oljeånga

QDT-seriens suveräna material i aktivt kol med hög absorptionsförmåga garanterar ren luft under hela dess livscykel, med serviceintervall på ett år eller 4 000 driftstimmar, beroende på vilket som inträffar först.

Energibesparing

Genom att optimera den interna flödesvägen höjer tornet energieffektiviteten med i genomsnitt 65 procent.

Enkel installation

Installationen av QDT är lätt och intuitiv oavsett om du väljer självbärande golvmontering eller den valfria tillvalssatsen för väggmontering.

Sinnesro

Med QDT får du sinnesro tack vare dess robusta överdel och hus och dess fjäderbelastade påsar med filter i aktivt kol som motverkar kanalbildning.

Tar liten plats

Jämfört med traditionell behållardesign är QDT extremt kompakt.

Mätning av luftrenheten

En tillvalsoljeindikator mäter oljan nedströms så att du alltid kan hålla koll på luftrenheten.

QDT för optimal filtrering av oljeånga

Inom läkemedels-, livsmedels-, elektronikindustrin och andra områden där ren luft är av avgörande betydelse måste du filtrera bort kvarvarande oljeånga och -lukt från tryckluftsförsörjningen. De aktiva kollagren i QDT reducerar genom absorption oljeresten till mindre än 0,003 mg/m³. Tryckfallet är minimalt under hela filtrets livslängd.

Hämta

Relaterade branscher