Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energy Storage Systems
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters

UD+ oljefilter med vätskeavskiljning

Vårt UD+ oljefilter med vätskeavskiljning sänker energikostnaderna med 40 %. Högsta renheten. Skydda din investering, utrustning och processer.

Kontakta oss

Nya generationens filterlösning

Atlas Copco har lanserat UD+ oljefilter med vätskeavskiljning, en filterlösning som kombinerar två processer i en och samma produkt. UD+ är unik på marknaden och erbjuder energibesparingar, effektivitetsvinster och ren tryckluft.

Loading...

Energibesparing på 40 %

Ett 40 % lägre tryckfall än för konventionella linjefilter ger 40 % högre energieffektivitet tack vare vår unika filterteknik Nautilus.

Litet fotavtryck

Ett filter som kombinerar två filtreringsprocesser kräver mindre utrymme och gör installationen enklare. De här filtren är därför särskilt lämpliga i applikationer där den tillgängliga ytan är begränsad.

Spara pengar

Installera UD+ och uppå betydande kostnadsbesparingar jämfört med konventionella filter.

Ren luft

UD+-filtrets design och filtermedia ger samma luftrenhet som två konventionella filter efter varandra.

Ingen risk för sprickor i filtermediet

Med filtertekniken Nautilus är det ingen risk för sprickor i filtermediet eftersom mediet är lindat runt filtret.

Läs mer om filtertekniken Nautilus.

Två filtreringssteg i en produkt med överlägsna energibesparingar

Våra UD+ oljefilter med vätskeavskiljning minskar effektivt mängden oljedimma, vått damm och vattendroppar i tryckluftsströmmen, något som skyddar din investering, utrustning och processer. I UD+ kombineras två filtreringssteg (DD+ och PD+), en unik teknologi som motsvarar de högt ställda kraven i många applikationer och som ger optimala energibesparingar.

Ladda ned

Filtertekniken Nautilus

I animationen förklaras filtertekniken Nautilus utifrån en skogsmetafor.

Loading...