Pålitliga maskiner

Beprövad prestanda och tillförlitlighet i många lågtrycks- och vakuumtillämpningar med luft och gas över hela världen.

Anpassade efter dina behov

I flera olika steg och med ett brett utbud av tillbehör och konfigurationer kan vi anpassa ZM-sortimentet efter dina specifika behov.

Enkelt underhåll

Underhållet av ZM centrifugalblåsmaskiner och utsugningsmaskiner sker snabbt och enkelt så att du sparar tid och pengar.

ZM kundanpassade centrifugala luft- och gasblåsmaskiner och utsugningsmaskiner

Oavsett om du behöver luft-, gas-, tryck- eller vakuumversionen, ger ZM-centrifugalmaskinen med flera steg den kvalitet du behöver. I tusentals installationer runt om i världen utgör våra oljefria centrifugalmaskiner med flera steg en tillförlitlig tryckluftskälla. ZM-enheterna skräddarsys och anpassas med olika typer av funktioner och tillbehör för att uppfylla just dina behov. Med de olika alternativ som finns har du möjlighet att minska dina driftkostnader genom enkelt underhåll och maximera effektiviteten.

Hämta

Tekniska specifikationer

Kapacitet FAD l/s

47 l/s - 18 880 l/s

Kapacitet FAD

170 m³/h - 68 000 m³/h

Arbetstryck

0,14 bar(e) - 1,7 bar(e)

Installerad motoreffekt

4 kW - 2 600 kW