Våra lösningar

BAP(+), luftrenare för andningsluft

Kvalitetsluft är av avgörande betydelse inom många industrier, men det är framförallt viktigt i tillämpningar för inandningsluft, till exempel vid läkemedelstillverkning och sprutmålning.

Kontakta oss

Sju steg mot riktigt ren andningsluft

BAP(+)-serien ger suverän luftrenhet genom sju stadier av aktiv rening. Det här är sju steg mot riktigt ren inandningsluft: 1. En vattenavskiljare avlägsnar flytande vatten. 2. Ett bulkaerosolfilter tar bort olja och vatten. 3. Ett fint vätskeavskiljningsfilter avlägsnar mindre olje- och vattenpartiklar. 4. En adsorptionstork tar bort vatten- och eventuella koldioxidrester. 5. Aktivt kol avlägsnar föroreningar i gasform. 6. Med en katalysator utförs oxidering av koloxider. 7. Ett bakteriefilter avlägsnar bakterier och små partiklar.

Loading...

Absolut renhet

BAP(+)-enheterna tar luft från valfri typ av kompressor och omvandlar den till extremt ren andningsluft.

Enkel installation

Alla BAP(+)-luftrenare för andningsluft levereras förmonterade och testade för att installationen ska bli så enkel som möjligt.

Trygghet i verkliga förhållanden

Vi testar och utsätter BAP(+) för de högsta koncentrationer som angetts av myndigheter världen över.

Tar liten plats

BAP-seriens utformning gör att du kan utnyttja utrymmet på bästa sätt. Det förenklar installationen och minskar kostnaden avsevärt.

Efterlevnad av internationella bestämmelser

Våra luftrenare för inandningsluft uppfyller ett flertal standarder och föreskrifter, till exempel OSHA Grade D, NFPA-99, CSA Z180.1-00, CGA G7.1-1997, EN 12021, BS 4275, ISO 14971, OHSAS 18001, Europeiska farmakopéns krav och andra internationella standarder för andningsluft.

Suverän luftkvalitet

Våra BAP(+)-luftrenare för andningsluft är konstruerade för att skydda mot ett flertal föroreningar som kan finnas i ett tryckluftsmatat system för andningsluft. Det kan handla om föroreningar som gaser, olja, ångor, fasta partiklar och mikroorganismer. BAP-serierna uppfyller standarder för internationell andningsluft och garanterar en säker arbetsmiljö.

Säker arbetsmiljö överallt

BAP-serien uppfyller standarder för internationell andningsluft och garanterar en säker arbetsmiljö för ett flertal olika tillämpningar, bland annat  • stålsandsblästring 
  • tankrengöring 
  • tunnelgrävning 
  • läkemedelstillverkning 
  • sprutmålning 
  • offshore/marin tillämpning 
  • asbestsanering 
  • högtryckspåfyllning av tuber