UD+-oljefilter med vätskeavskiljning

Sänk energikostnaderna med 40 % med två i ett-lösningen för oljefiltrering med vätskeavskiljning med UD+. Klassledande luftrenhet. Skydda investeringen, utrustningen och processerna.

Kontakta oss

De nya lösningarna för filtrering

Atlas Copco har lanserat det vätskeavskiljande filtret UD+ som kombinerar två filtreringsprocesser i en produkt. UD+ är unikt på marknaden och ger energibesparingar, ökad effektivitet och tillförlitligt ren tryckluft.

Loading...

Energibesparing på 40 %

Ett 40 % lägre tryckfall än med konventionella linjefilter ger 40 % högre energieffektivitet tack vare vår unika Nautilus-filterteknik.

Tar liten plats

Det kombinerade filtreringskonceptet reducerar utrymmet som krävs för installation och gör installationen enklare. Det gör de här filtren särskilt lämpliga för platser med begränsat utrymme.

Spara pengar

Installera UD+ och gör betydande kostnadsbesparingar jämfört med konventionella filter.

Ren luft

Ren luft är det du får med UD+-filtrens konstruktion och filtermedium med två konventionella filter i rad.

Ingen risk för sprickor i filtermediet

Med Nautilus-filtertekniken är det ingen risk för sprickor i filtermediet eftersom det är lindat runt filtret.

Läs mer om Nautilus-filtertekniken.

Två i ett-filtrering med högsta energibesparing

Med våra UD+-oljefilter med vätskeavskiljning minskas effektivt mängden oljedimma, vått damm och vattendroppar i tryckluftsströmmen. Det ger skydd för investeringen, utrustningen och processerna. I UD+ kombineras två filtreringssteg (DD+ och PD+) i ett med en unik teknik som svarar på kraven på hög kvalitet för olika tillämpningar och som ger optimala energibesparingar.

Hämta