Filtrering av oljeångor för luftkompressorer - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Filtrering av oljeångor för luftkompressorer

Kontakta vår expert

Maximal borttagning av oljeånga

Mätning av luftrenheten

Enkelt underhåll

Energibesparing

Filtrering av oljeångor för luftkompressorer

Om oljeångor tränger in i tryckluftsflödet kan de skada tryckluftsdriven utrustning och förorena slutprodukterna, vilket kan innebära avsevärda ökningar av verksamheters driftskostnader.

Därför har Atlas Copco utvecklat en filterserie i hög kvalitet som kan skydda din verksamhet och dina investeringar mot oljeångor. Filtren i serierna QDT och QD+ kan hjälpa din utrustning att hålla längre och säkerställa att dina slutprodukter uppfyller de striktaste kvalitetsstandarderna. 

Känn till dina luftkvalitetskrav

Om du vet att ett filter i serien QDT eller QD+ är den bästa lösningen för dig kan du läsa du detaljerad information om specifikationerna nedan.

Men om du är osäker på vilket filter du ska använda och bara vet att du måste skydda systemet mot oljeångor måste du först ta reda på vilka luftkvalitetskrav du har. För vissa tillämpningar är oljeångor i tryckluftsflödet inget problem, t.ex. när man pumpar upp däck. Men i exempelvis renrumsmiljöer måste dessa ångor filtreras bort innan de förorenar känsliga slutprodukter.

Om du känner till dina luftkvalitetskrav och vilka standarder du ska följa hjälper det dig att välja rätt luftfilter, vilket kan minska dina investeringskostnader och säkerställa att du får ut det mesta av ditt tryckluftssystem. Om du inte är säker på vilken ISO-standard som gäller för din verksamhet eller vilken typ av förorening du måste skydda ditt system mot kan du kontakta Atlas Copco eller läsa tabellerna nedan.

QD+-serien

Det makrostrukturerade aktiva kolet i Atlas Copcos QD+-serie minskar innehållet av restolja genom adsorption, till mindre än 0,003 mg/m³. De erbjuder dessutom lågt tryckfall som förblir konstant under filtrets livslängd.

QD+-filtren säkerställer både maximalt avlägsnande av oljeångor och minimal frisläppning av damm. De minimerar driftskostnaderna och är extremt tillförlitliga tack vare kärnor av rostfritt stål, epoxiförseglade lock och ett filterhus med korrosionsskyddande beläggning.

Filtren i QD+-serien är också enkla att underhålla, vilket minskar driftskostnaderna ytterligare. Instickselementet och avtappningsanslutningen har utformats för enkelt byte. Serviceindikatorn visar varningar om (förebyggande) underhåll.

Prestanda

 

QD+

Förorening

Oljeånga

Filtreringsteknik

Makrostrukturerat aktivt kol

Testmetod

ISO 8573–5:2001

Maximal oljerest (mg/m³)*

0,003*

ISO-klass 8573-1

[2:-:1]

Genomsnitt torrt tryckfall (mbar)

75

Elementservice

Efter 2 000 driftstimmar eller 1 år

För flänsade filter: efter 1 000 driftstimmar eller 1 år

 

Föregås med

Vattenavskiljning

UD+ eller DD+/PD+

Tork

QDT-serien

Dessa filter består av ett mycket effektivt aktivt koltorn som avlägsnar oljeångor, kolväten och lukter från tryckluftsförsörjningen. Med hjälp av adsorption minskar skikten med aktivt kol den återstående oljehalten till mindre än 0,003 mg/m³.

Tack vare en optimal intern flödesväg erbjuder filtren i QDT-serien även lågt tryckfall som förblir minimalt under filtrets hela livslängd. Den robusta konstruktionen och det optimala filtermaterialet innebär också att QDT-serien är mycket tillförlitlig.

Prestanda

  QDT
Förorening Oljeånga
Testmetod ISO 8573-5:2001, ISO 12500-2:2007
Maximal oljerest (mg/m³)* 0,003
Genomsnitt torrt tryckfall (mbar)

125 (QDT 20-310)

72 (QDT 425-1800) 

Elementservice

Efter 4 000 driftstimmar eller 1 år (upp till QDT 310)

Efter 8 000 driftstimmar eller 1 år (från QDT 425)

Föregås med

Vattenavskiljning med UD+ eller DD+/PD+

Tork

Certifiering

QDT-serien – ISO 8573-5:2001

Läs broschyren för att ta reda på mer om serierna QD+ och QDT.

För filtrering av oljeångor (såväl som kolväten och lukter) erbjuder Atlas Copco dessutom filtren i H-serien för högt tryck och den silikonfria SFA-serien.

Avancerad filtreringsteknik

Atlas Copcos särskilt utsedda filtreringsteam söker alltid efter nya sätt att ge dig ett konkurrensövertag. Den nya filtergenerationen omfattar flera innovationer som gör filtreringssystemet mer effektivt och lättare att använda. Här är bara tre exempel. 


Serviceindikator

För att säkerställa konstant luftkvalitet omfattar QD+-serien en serviceindikator för enkel kontroll av filtrets driftstid, differentialtryck och underhållsstatus. Den kan till och med skicka ut en fjärrvarning.

inPASS™ bypass

QD+-serien levereras med den revolutionerande inbyggda bypass-funktionen som ger dig möjlighet att underhålla filtret utan att störa luftflödet. Det innebär stora investeringsbesparingar genom att eliminera behovet av en dyr extern förbikoppling av rörledningar, minska drifts- och energikostnaderna såväl som minska underhållstiderna. 


Den bästa filtreringstekniken

QD+-serien använder tekniken med makrostrukturerat aktivt kol som ger en större ytstruktur än vanliga kolfilter. Tack vare den överlägsna adsorptionskapaciteten ger dessa filter stabila prestanda under längre tid.

QD+-serien

Tekniska data

Filterstorlek med eller utan inPASS™

Nominell kapacitet

Referenstryck

Maximalt tryck

Anslutningar

l/s

cfm

bar(e)

psig

bar(e)

psig

G

NPT

7+

7

15

7

102

16

232

G 1/2

NPT 1/2

15+

15

32

7

102

16

232

G 1/2

NPT 1/2

25+

25

53

7

102

16

232

G 1/2

NPT 1/2

45+

45

95

7

102

16

232

G 3/4

NPT 3/4

75+

75

159

7

102

16

232

G1

NPT 1

110+

110

233

7

102

16

232

G 1 1/2

NPT 1 1/2

145+

145

307

7

102

16

232

G 1 1/2

NPT 1 1/2

180+

180

381

7

102

16

232

G 1 1/2

NPT 1 1/2

240+

240

509

7

102

16

232

G 2

NPT 2

300+

300

636

7

102

16

232

G 2

NPT 2

G 2 1/2

NPT 2 1/2

Med inPASS™

380+

380

805

7

102

16

232

G 3

NPT 3

425+

425

901

7

102

16

232

G 3

NPT 3

510+

630

1081

7

102

16

232

G 3

NPT 3

Utan inPASS™

360+

360

763

7

102

16

232

G 2 1/2

NPT 2 1/2

430+

430

911

7

102

16

232

G 3

NPT 3

525+

525

1112

7

102

16

232

G 3

NPT 3

630+

630

1335

7

102

16

232

G 3

NPT 3

Flänsanslutning

Flänsanslutning

550+F/630+F

550

1 165

7

102

16

232

DN 80

850+F/970+F

850

1801

7

102

16

232

DN 100

850+T

850

1801

7

102

16

232

DN 100

1100+F/1260+F

1 100

2331

7

102

16

232

DN 100

1100+T

1 100

2331

7

102

16

232

DN 100

1400+F/1600+F

1400

2967

7

102

16

232

DN 150

1800+F/2200+F

1 800

3814

7

102

16

232

DN 150

2200+F/2400+F

2200

4662

7

102

16

232

DN 150

3000+F/3600+F

3 000

6357

7

102

16

232

DN 200

4000+F

4000

8476

7

102

16

232

DN 200

5000+F

5000

10595

7

102

16

232

DN 200

6000+F

6000

12714

7

102

16

232

DN 250

7000+F

7 000

14833

7

102

16

232

DN 250

8000+F

8000

16952

7

102

16

232

DN 300

QD+-serien -– korrigeringsfaktorer

Arbetstryck i bar(g)

1

2

3

4

5

6

7

8

10

12

14

16

Korrektionsfaktor

0,38

0,53

0,65

0,75

0,83

0,92

1

1,06

1,20

1,31

1,41

1,50

QDT-serien

Tekniska data

Filterstorlek

Nominell kapacitet

G- eller NPT-anslutning

l/s

cfm

tum

20

20

42

1/2

45

45

95

1

60

60

127

1

95

95

210

1

125

125

265

1 1/2

150

150

318

1 1/2

185

185

392

1 1/2

245

245

519

1 1/2

310

310

657

1 1/2

425

425

901

DN 80 3"

550

550

1 165

DN 80 3"

850

850

1801

DN 100/4"

1 100

1 100

2331

DN 100/4"

1 800

1 800

3814

DN 150/6"

Vid arbete med andra tryck än det nominella trycket beräknas den faktiska FAD-kapaciteten genom att multiplicera korrigeringsfaktorn med den nominella AML-kapaciteten. Den beräknade faktiska flödeskapaciteten motsvarar det AML-angivna tryckfallet.

QDT-serien -– korrigeringsfaktorer

För andra inloppstemperaturer för tryckluften divideras filterkapaciteten med följande korrigeringsfaktor (Kt):

Inloppstemperatur °C

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70*

75*

80*

Inloppstemperatur °F

50

59

68

77

96

95

104

113

122

131

140

149

158

167

176

Korrigeringsfaktor oljefri

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Korrigeringsfaktor oljesmord

1

1

1

1

1

1

1,2

1,5

1,7

2,1

2,4

3

3,5

4,1

4,9

För andra inloppstryck för tryckluften multipliceras filterkapaciteten med följande korrigeringsfaktor (Kp):

Inloppstryck bar

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Inloppstryck psi

44

58

73

87

102

116

131

145

160

174

193

Korrektionsfaktor

0,57

0,77

0,83

1

1

1

1

1,05

1,05

1,11

1,18

Hitta rätt filter för din tillämpning

I tabellen nedan visas de olika luftrenhetsklasserna enligt ISO 8573-1:2010 och de filter-/torkarkombinationer från Atlas Copco som motsvarar dessa klasser.

Om du är osäker på vilken ISO-klass du behöver, men vet vilken förorening du måste skydda systemet mot kan du kontrollera tabellerna avseende allmänna och särskilda tillämpningar nedan. De innehåller en översikt över vilket Atlas Copco-filter som är den bästa lösningen för vilken förorening.

Filtertillämpningar


ISO 8573-1:2010 klass

Fasta partiklar


Vatten


Olja

(aerosol, vätska, ånga)

Våta förhållanden

Torra förhållanden

0

Enligt kundens specifikation*

Oljefri kompressor


1

DD+ & PD+


DDp+ & PDp+


Adsorptionstork

DD+ & PD+

  &          QD+/QDT

UD+

UD+

  &          QD+/QDT


2


DD+


DDp+


Adsorptionstork, roterande trumtork

DD+ & PD+

UD+

3

DD+

DDp+

Adsorptionstork, membrantork, roterande trumtork

DD+

4

DD+

DDp+

Membrantork, kylmedelstork

DD+

5

DD+

DDp+

Membrantork, kylmedelstork

-

6

-

-

Membrantork, kylmedelstork

-

Smuts, vatten och olja är inga problem för Atlas Copcos filter. De är konstruerade för att avlägsna en eller flera av följande föroreningar:

  • SMUTS: damm, fasta partiklar, rostpartiklar, mikroorganismer.
  • VATTEN: kondensvatten, vattenaerosoler, sura kondensat.
  • OLJA: flytande olja, oljeaerosol, kolväteånga.

torrt damm
Torrt damm

mikroorganism
Mikroorganism

oljeaerosol
Oljeaerosol

vått-damm
Vått damm

oljeånga
Oljeånga

Vattendroppar
Vattendroppar

 

UD+ och QDT: den vinnande kombinationen

Atlas Copcos UD+ – QDT-filterkombination uppfyller kraven enligt luftrenhet klass 1 för olja totalt enligt ISO 8573-1:2010, i en typisk tryckluftsinstallation:

UD+

QDT

Avlägsnande av olja och oljeaerosoler

Avlägsnande av oljeånga

Garanterat 0,0009 mg/m³ aerosol och vätska

Garanterat 0,003 mg/m³ ånga

40 % tryckfallsminskning jämfört med DD+/PD+

65 % tryckfallsminskning jämfört med föregående QDT

50 % mindre utrymmeskrav

Extremt kompakt jämfört med kärlkonstruktioner

Flänsad konstruktion
Flänsad konstruktion
Gängad konstruktion
Gängad konstruktion
Tornkonstruktion
Tornkonstruktion
 

Allmänna tillämpningar

Namn

DDp+

PDp+

DD+

PD+

UD+

QD+

QDT+

Grad

Grovt

Fint

Grovt

Fint

Ultimat

Grundläggande

Optimal

Förorening

Torrt damm

Oljeaerosol/vått damm

Oljeånga

 

Specialtillämpningar

Namn

H

Högt tryck

SFA

Silikonfri

Grad

Grov och fin

Grov och fin

Grundläggande

Grov och fin

Grov och fin

Grundläggande

Förorening Torrt damm Oljeaerosol/vått damm Oljeånga Torrt damm Oljeaerosol/vått damm Oljeånga


Certifierade filterkombinationer

Filterkombination

Renhetsklass enligt ISO 8573-1:2010

Certifierad

UD+ – QDT – DDp+

[2:-:1]

ja

UD+ – QDT – DDp+ PDp+

[1:-:1]

ja

UD+ – QD+

[2:-:1]

ja

Vissa miljö- eller processaspekter kan orsaka en högre mängd kolväten eller andra flyktiga organiska föreningar i tryckluften. Kontakta Atlas Copco om högre koncentrationer kan förväntas.


 

Temperaturkorrigeringsfaktorer QD+

Vid högre temperaturer avdunstar mer kompressorolja. När den faktiska luftinloppstemperaturen avviker från referensvärdet divideras filterkapaciteten med motsvarande korrigeringsfaktorer för att erhålla korrekt kapacitet.

Inloppstemperatur °C

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Inloppstemperatur °F

68

77

96

95

104

113

122

131

140

Korrigeringsfaktor oljefri

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Korrigeringsfaktor oljesmord

1

1

1

1,2

1,5

1,7

2,1

2,4

2,6

Relaterade produkter