Startluftbehållare för marint bruk - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Startluftbehållare för marint bruk

Atlas Copcos mångsidiga behållare för startluft för en rad marina tillämpningar ombord står emot korrosion, även under svåra förhållanden. Komplett uppsättning.

Kontakt contacts central +46 87439500

Extrem tålighet

Vår behållare för startluft är specifikt behandlade för att förhindra korrosion. Inuti: sandblästrad SA 2½ + Brantho Nitrofest-beläggning. Utanpå: sandblästrad SA 2½ + zinkprimer och emaljytlack

Enkel installation

Behållaren för startluft kan monteras horisontellt eller vertikalt, med eller utan fötter

Komplett lösning

Den marina behållaren för startluft levereras inklusive alla nödvändiga tillbehör såsom glycerinfylld manometer, komplett med testventil och säkerhetsventil

Tekniska specifikationer för luftbehållare

Volym

125 l - 1 500 l

Längd

1 700 cm - 3 350 cm

vid tryck

33 bar

Marina luftbehållare i detalj

Se vår sida för den marina industrin