Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Minimalt underhåll, hög tillförlitlighet

Vattenavskiljarna har inga rörliga delar och ger hög tillförlitlighet samtidigt som de kräver minimalt underhåll. Både automatisk och manuell avtappning är tillgänglig

Energibesparing

Den smarta avtappningsfunktionen övervakar kondensutfällningen med vattennivåsensorer. Den evakuerar endast kondens vid behov för att undvika förlust av tryckluft och för att generera betydande energibesparingar

Välj från ett brett utbud

Ett brett utbud av EWD-avtappningsenheter är tillgängliga för oljekontaminerat kondensat. Detta inkluderar modeller med en extra stark beläggning för användning tillsammans med oljefritt, aggressivt kondensat

Elektroniskt styrd kondensatavtappning

WD 80-avtappningsventilen ger helautomatisk avtappning av kondensatet som samlas på botten av luftbehållaren. EWD-avtappningsenheterna styrs elektroniskt, vilket innebär att de övervakar kondensutfällningen med vattennivåsensorer och endast evakuerar kondensatet vid behov, för att undvika förlust av tryckluft.

Hämta