Våra lösningar

Minimalt underhåll, hög tillförlitlighet

Vattenavskiljarna har inga rörliga delar och ger hög tillförlitlighet samtidigt som de kräver minimalt underhåll. Både automatisk och manuell avtappning är tillgänglig

Energibesparing

Den smarta avtappningsfunktionen övervakar kondensutfällningen med vattennivåsensorer. Den evakuerar endast kondens vid behov för att undvika förlust av tryckluft och för att generera betydande energibesparingar

Välj från ett brett utbud

Ett brett utbud av EWD-avtappningsenheter är tillgängliga för oljekontaminerat kondensat. Detta inkluderar modeller med en extra stark beläggning för användning tillsammans med oljefritt, aggressivt kondensat

Elektroniskt styrd kondensatavtappning

WD 80-avtappningsventilen ger helautomatisk avtappning av kondensatet som samlas på botten av luftbehållaren. EWD-avtappningsenheterna styrs elektroniskt, vilket innebär att de övervakar kondensutfällningen med vattennivåsensorer och endast evakuerar kondensatet vid behov, för att undvika förlust av tryckluft.

Hämta