Våra lösningar

OSC-olje-/vattenavskiljare

OSC kan skilja alla slags kondensat från alla tryckluftstekniker, vilket ger enastående prestanda och tillförlitlighet för minimalt underhåll.

Kontakta oss

Vår OSC-serie erbjuder rent vatten och sinnesro genom beprövad tillförlitlighet, hög flexibilitet och användarvänlighet.

Miljövänliga

Efter avskiljning innehåller avtappningskondensatet så lite oljerester att det kan tappas av utan att du skadar miljön eller bryter mot stränga föroreningsbestämmelser.

Enkla att använda

OSC-seriens enkla men robusta design innebär enkel installation utan specialinställningar samt problemfritt filterbyte.

Ingen risk för kontamination

Det behövs inget oljeuppsamlingskärl, vilket eliminerar risken för att förorena tidigare avskilt kondensat.

Hög flexibilitet

Det går att avskilja de flesta kondensatemulsioner. Polyglykolkondensat går att avskilja, men en viss kapacitetsreducering krävs för att filtret ska bibehålla sin livslängd.

Tydlig bytesindikation

Underhålls- och blockeringsindikatorer talar om att när filtren behöver bytas, vilket eliminerar behovet av att köra extra specialtester.

Förebygger hälsorisker

Det finns inget stillastående vatten i OSC, vilket eliminerar potentiella hälsorisker och minskar behovet av regelbunden rengöring.

Avancerad teknik för allt tryckluftskondensat

Den toppmoderna OSC-serien använder patenterad teknik för att avskilja tryckluftskondensat. Avskiljningsprocessen, som sker i flera steg, använder mekaniska filter och aktivt kol, vilket garanterar exceptionell prestanda, lång filterlivslängd och problemfri drift.

Hämta

Brochure
Certificate

OSC: tillförlitlighet genom smart konstruktion


 1. Kondensat leds via avluftarna och avluftas i expansionskammaren 
 2. Ojlevattenblandningen fortsätter till torn A och sipprar genom det vita oljemottagliga filtret. 
 3. Filtret absorberar oljan, men inte vattnet.
 4. Avsevärt renare kondensat förs från torn A till torn B. 
 5. Torn B innehåller en påse med aktivt kol som absorberar eventuell kvarvarande olja från kondensatet. 
 6. Rent kondensat förs ut från torn B med så gott som ingen kvarvarande olja, vilket innebär att det kan kasseras på ett säkert sätt.

Servicesatserna för OSC gör livet enkelt

OSC-servicesats

För garanterad prestanda och längsta möjliga underhållsintervall ska du använda de specialkonstruerade OSC-servicesatserna. Följande alternativ är tillgängliga och kan monteras på plats:

 • servicesats för låga temperaturer
  består av tornuppvärmning och isolering
 • grenrör med fler inlopp
  för enkel anslutning av flera kondensatledningar till en enhet
 • antibakteriell sats
  förbättrar ytterligare den naturliga antibakteriella mekanismen
 • foto-elektroniska larmsensorer 
  för kondensatöverströmning och filterbyte