Våra lösningar

Ett tillförlitligt luftsystem

De rostfria, automatiska avtappningsenheterna förhindrar ansamlingen av kondenserat vatten från luftbehållarna i kylarna

Minimalt underhållsbehov

Vattenavskiljarna är underhållsfria och har inga rörliga delar, och har automatisk och manuell avtappning

Energibesparing

Den smarta avtappningsfunktionen övervakar kondensutfällningen med vattennivåsensorer. Den evakuerar endast kondens vid behov för att undvika slöseri med tryckluft

Flexibel installation

Vår WSD-vattenavskiljare kan installeras på valfri plats i luftnätet

WSD-vattenavskiljare

Atlas Copcos WSD-vattenavskiljare, som tillverkas helt i rostfria material, separerar effektivt vatten med hjälp av cyklon. Vattenavskiljarna är underhållsfria och har inga rörliga delar. De har automatisk och manuell avtappning för att förhindra att kondensvatten ansamlas i tryckluftssystemets kylare. De levereras som standard med Atlas Copcos HD- och TD-efterkylare och du kan enkelt montera WSD-vattenavskiljare på valfri plats i ditt luftnät.


Hämta