Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

Ett tillförlitligt luftsystem

De rostfria, automatiska avtappningsenheterna förhindrar ansamlingen av kondenserat vatten från luftbehållarna i kylarna

Minimalt underhållsbehov

Vattenavskiljarna är underhållsfria och har inga rörliga delar, och har automatisk och manuell avtappning

Energibesparing

Den smarta avtappningsfunktionen övervakar kondensutfällningen med vattennivåsensorer. Den evakuerar endast kondens vid behov för att undvika slöseri med tryckluft

Flexibel installation

Vår WSD-vattenavskiljare kan installeras på valfri plats i luftnätet

WSD-vattenavskiljare

Atlas Copcos WSD-vattenavskiljare, som tillverkas helt i rostfria material, separerar effektivt vatten med hjälp av cyklon. Vattenavskiljarna är underhållsfria och har inga rörliga delar. De har automatisk och manuell avtappning för att förhindra att kondensvatten ansamlas i tryckluftssystemets kylare. De levereras som standard med Atlas Copcos HD- och TD-efterkylare och du kan enkelt montera WSD-vattenavskiljare på valfri plats i ditt luftnät.

Hämta