WSD - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

WSD

vattenavskiljare för optimal livslängd

kontakta en expert inom vattenavskiljare +46 87439500

Ett tillförlitligt luftsystem

De rostfria, automatiska avtappningsenheterna förhindrar ansamlingen av kondenserat vatten från luftbehållarna i kylarna

Minimalt underhållsbehov

Vattenavskiljarna är underhållsfria och har inga rörliga delar, och har automatisk och manuell avtappning

Energibesparing

Den smarta avtappningsfunktionen övervakar kondensutfällningen med vattennivåsensorer. Den evakuerar endast kondens vid behov för att undvika slöseri med tryckluft

Flexibel installation

Vår WSD-vattenavskiljare kan installeras på valfri plats i luftnätet

WSD-vattenavskiljare

Atlas Copcos WSD-vattenavskiljare, som tillverkas helt i rostfria material, separerar effektivt vatten med hjälp av cyklon. Vattenavskiljarna är underhållsfria och har inga rörliga delar. De har automatisk och manuell avtappning för att förhindra att kondensvatten ansamlas i tryckluftssystemets kylare. De levereras som standard med Atlas Copcos HD- och TD-efterkylare och du kan enkelt montera WSD-vattenavskiljare på valfri plats i ditt luftnät.

Hämta