Energiåtervinning - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Kompressorenergiåtervinningssystem

Spara energi med oljeinsprutade GA-kompressorer eller oljefria ZR-kompressorer

Kontakta oss

Energieffektivitet hos Atlas Copco

Barn säger alltid sanningen ... Lyssna på deras egna ord, vi är ett företag som investerar i energieffektiva lösningar.

Loading...

Minska energiförbrukningen, eliminera utsläpp och spara pengar

Tryckluft är ett av de viktigaste verktygen för industrin. Den är också en av de största energiförbrukarna. Därför ger alla besparingar som görs i tryckluftssystem en märkbar effekt på kostnaderna och på miljön.

Sparar både pengar och miljön

Om man tittar på det typiska koldioxidutsläppet för en luftkompressor – från designfasen till utrustningens återvinning – står den förbrukade energin vid användningen för 99 % av koldioxidutsläppen. Eftersom energiförbrukningen också typiskt utgör över 80 % av en kompressors livscykelkostnad får de energibesparingar som görs genom tryckluftssystemen ett betydande genomslag inte enbart för miljön utan även för ditt rörelseresultat. Medan tryckluftssystem i allmänhet står för ungefär 10 % av den sammanlagda industriella elektricitetsförbrukningen, kan de stå för så mycket som 40 % av elkostnaderna i en del anläggningar.

Hur fungerar kompressorvärmeåtervinning?

pie chart energy recovery
Upp till 94 % av den elektriska energin som används av en luftkompressor omvandlas till värme. Utan energiåtervinning försvinner den kostsamma värmeenergin till atmosfären via kylsystemet och utsläpp. Du kan använda varmvatten som återvinns från tryckluftsystemet för sanitära ändamål och uppvärmning. Men det är särskilt lämpligt för processuppvärmning. Om du använder varmvatten som förmatning till värmepanna eller direkt i processer som kräver 70–90 °C kan du spara in på dyra energikällor som naturgas eller eldningsolja.

Beroende på vilken typ av kompressor du har kan vi erbjuda en specifik energiåtervinningslösning