Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Energiåtervinningsenhet ER 90-900

För vattenkyld oljefri ZR-luftkompressor

Kontakta vår expert

Total energiåtervinning på upp till 105 %

Förvandla din vattenkylda oljefria ZR-luftkompressor till en energikälla. Beroende på lokala förhållanden kan du återvinna mellan 80–105 % av den ingående elenergin som varmvatten

Konstruerad för oljefria luftkompressorer

Med vår innovativa konstruktion omvandlas kompressionsvärmen till varmvatten. Anslut upp till fyra ZR-luftkompressorer till en enhet

Minska koldioxidutsläppen

Gör ditt för miljön genom att minska energiförbrukningen. ER 90-900 kan hjälpa ditt företag att tillverka produkter på ett mer hållbart sätt

Plug, play and display

Visualisera strategin för energibesparing och skapa insyn i miljörapporteringen

Låg driftkostnad

Energiåtervinningsenheten har plattvärmeväxlare i rostfritt stål, pumpar med drivning med variabelt varvtal och ett toppmodernt kontrollsystem. Det säkerställer lång och problemfri livslängd

Optimalt tryckluftssystem

Ett enda gränssnitt för trycklufts- och varmvattensystemet. ER 90-900-systemet reglerar också kylvattnets tryck och temperatur

Kompressorenergiåtervinning - kundberättelser

Återvinn varmvatten för många tillämpningar

ER-styrenheten ska installeras mellan kompressorn och kyl- och uppvärmningskretsen. Varmt vatten på upp till 90 °C kan återvinnas från tryckluftssystemet. Det här vattnet kan användas för sanitära ändamål och uppvärmning, men är särskilt lämpligt för processuppvärmning. Den modulära konstruktionen garanterar smidig integrering i en mängd olika tillämpningar, även vid riktigt tuffa förhållanden.

 • livsmedelsindustrin
  Mjölkbearbetningsprocesser: pastörisering, upphettning, rengöring och sterilisering av kokkärl, torkning av produkter
 • kemiindustrin
  ångkrackers, återkokare och stripping, värmeslingor, fuktreglering
 • Läkemedelsindustrin
  kontroll av jäsningstemperatur, torkning och sterilisering, CIP (rengöring på plats), SIP (sterilisering på plats), direktkontaktsterilisering i bioreaktorer och jäskärl och ångbarriärer mot bakterier
 • Textilindustrin
  färgning av tyg, garn- och fiberbehandling
 • papper och pappersmassa  
  blekning, kokare, cellulosamaskiner och svartlutsförångare. 
 • Elektronikindustrin
  fuktreglering vid elektronikmontering och chiptillverkning 
 • drivningstillämpningar
  ångturbiner