Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tillverkare av originalutrustning
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik

1630114600: Roto Inject Fluid NDURANCE

Mineralbaserad kompressorolja speciellt framtagen för att skydda din roterande GA- eller GX-skruv.

Begär en offert

Hög beständighet mot oxidation

Skyddar kompressorn mot oxidering, vilket leder till längre bytesintervall: upp till 4 000 timmar eller 1 år

Utmärkta tätnings- och slitageegenskaper

Konstant oljefilm skyddar rotorerna och lagren under drift, vilket förhindrar metallkontakt med kritiska delar.

Skydd mot korrosion

Säkerställer att smörjmedlet behåller sina ursprungliga egenskaper efter att det separerats från vatten.
Det håller även vatten borta från oljekretsen, vilket förhindrar korrosion på metalldelarna.

Specifikationer för Roto Inject NDURANCE-olja

Kompressorolja – Roto Inject NDURANCE
Oljetyp: mineralbaserat smörjmedel
Bytesintervall: 4 000 timmar eller 1 år
Miljö: omgivningstemperatur från 0 °C till +30 °C
Utrustning: Atlas Copcos enstegs oljeinsprutade skruvar
Kompatibilitet: GA- och GX-kompressorer
Kapacitet
5l : 1630 1146 00
20l : 1630 0918 00
209l : 1630 0919 00
1000l : 1630 1442 00
Download the Oil Specification Sheet