AIRPlan: ett heltäckande kontrakt för leverans av tryckluft - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

AIRPlan: ett heltäckande kontrakt för leverans av tryckluft

Låt Atlas Copco ta hand om din tryckluftsförsörjning och betala endast för den tryckluft du förbrukat

Kontakta oss +46 87439500

AIRPlan är ett heltäckande kontrakt för leverans av tryckluft

Loading...

Minska riskerna

Vi garanterar optimal tillförlitlighet och en låg elräkning.

Maximal flexibilitet

AIRPlan är vår mest flexibla lösning som ger ett konstant flöde av tryckluft med hög kvalitet, perfekt anpassad till dina produktionsbehov.

Enkelt

Lämna inköp och underhåll av utrustning till Atlas Copco och betala endast för den tryckluft du behöver.

Vad är skillnaden jämfört med att äga kompressorer?

En investering i en tryckluftslösning har stor inverkan på dina anläggningskostnader. Utöver investeringskostnaden finns många andra kostnader att beakta: administrations- och kapitalkostnader, transport och installation etc. Med AIRPlan behöver du inte köpa några tillgångar utan alla tryckluftskostnader är en del av dina driftskostnader. Ett sådant upplägg frigör pengar för andra investeringar som kan ge nya affärsmöjligheter.

Vad händer om mitt behov av tryckluft ändras?

Stora förändringar i produktionsprocessen, såsom upp- eller nedskalning, nya investeringar, metoder eller tekniker kan innebära att den tryckluftslösning du investerat i inte längre passar perfekt för dina behov. Med AIRPlan har du en unik flexibilitet som ger dig möjlighet att snabbt anpassa din utrustning till de nya kraven i produktionen. Återigen, detta görs utan investeringar i ny utrustning och utan långdragna budgetprocesser, vilket ökar effektiviteten och sparar tid och pengar.

Vilka besparingar uppnår jag?

Med AIRPlan elimineras investeringskostnaderna för tryckluftsutrustning. Kostnaderna för AIRPlan är förutsägbara och transparenta, då de består av en fast avgift samt en rörlig kostnad som baseras på kompressorernas faktiska drifttid. Regelbundet underhåll och uppgraderingar ingår i AIRPlan och hjälper dig att reducera driftavbrotten och energikostnaderna.

Hur kan jag undvika oväntade kostnader?

Oförutsedda kostnader kopplade till haverier och akuta reparation kan allvarligt störa din budget. AIRPlan är vårt åtagande att leverera tillförlitlig tryckluft av hög kvalitet med minimal stilleståndstid. Kombinationen av komplett support, systemövervakning, förebyggande reparationer och assistans vid nödsituationer garanterar långvarig tillförlitlighet och maximal drifttid.