Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energy Storage Systems
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters

AIRPlan: all inclusive-kontrakt för leverans av tryckluft

Lämna tryckluftsutrustningen i händerna på Atlas Copco och betala för vad du har förbrukat.

Kontakta oss

AIRPlan är ett all inclusive-kontrakt för leverans av tryckluft.

Loading...

Minska riskerna

Vi garanterar optimal tillförlitlighet och en låg elräkning.

Maximal flexibilitet

AIRPlan är vår mest flexibla lösning som ger ett konstant flöde av kvalitetstryckluft, perfekt anpassat till dina produktionsbehov.

Enkelt

Lämna inköp och underhåll av utrustning till Atlas Copco och betala endast för den tryckluft du behöver.

Vad är skillnaden jämfört med att äga kompressorer?

Inköp av en tryckluftsinstallation har stor inverkan på dina anläggningskostnader. Utöver investeringskostnaden finns många andra kostnader att beakta: administrations- och kapitalkostnader, transport och installation etc. Med AIRPlan behöver du inte köpa några tillgångar. Alla tryckluftskostnader är en del av dina driftskostnader. Och att frigöra pengar för andra investeringar kan ge nya affärsmöjligheter.

Vad händer om mitt behov av tryckluft ändras?

Stora förändringar i produktionsprocessen, såsom upp- eller nedskalning, nya investeringar, metoder eller tekniker kan innebära att den tryckluftsinstallation du investerat i inte längre passar perfekt för dina behov. AIRPlan erbjuder dig unika möjligheter så att din utrustning anpassas snabbt till de nya kraven. Återigen, detta görs utan behov av investeringar eller långdragna processer för godkännanden, vilket ökar effektiviteten och sparar tid och pengar.

Vilka besparingar uppnår jag?

Med AIRPlan förekommer inga investeringskostnader för utrustningen. Kostnaderna för AIRPlan är förutsägbara och transparenta, då de består av en fast avgift samt en rörlig kostnad som baseras på kompressorernas faktiska drift. Regelbundet underhåll och uppgraderingar ingår i AIRPlan och hjälper dig att minska driftavbrotten och energikostnaderna.

Hur kan jag undvika oväntade kostnader?

Om ett haveri inträffar eller en akut reparation behövs kan dessa oförutsedda kostnader allvarligt störa din budget. AIRPlan är vårt åtagande att leverera tillförlitlig tryckluft av hög kvalitet med minimal stilleståndstid. Kombinationen av komplett support, systemövervakning, förebyggande reparationer och assistans vid nödsituationer garanterar långvarig tillförlitlighet och maximal drifttid.