Förbättrad kompressorstyrning och ekonomi

Elektronikon®-systemet för kompressorstyrning använder ”sakernas internet”-tekniken som möjliggör fjärrövervakning och energibesparing. Ge fabriken ett försprång inför Industri 4.0.

Spara energi med smart teknik

80 % av kompressorns kostnader utgörs av energiförbrukningen. Elektronikon®-systemet för kompressorövervakning sparar energi genom att använda

  • funktionen fördröjt andra stopp
    som stoppar kompressorn när så är möjligt
  • dubbla tryckband
  •     som ger lägre tryck i systemen under kvällar och helger

  • automatiska justeringar av huvudmotorns varvtal
  •     beroende på luftbehovet

  • anpassa torksystemets varvtal efter behov

Intelligent styrning av kompressorsystem

Elektronikon® fungerar som kompressorns hjärna. Systemet samlar in data från sensorer i kompressorn, bearbetar den och visar dig en översikt. Vår erfarenhet av att utveckla både maskin- och programvara har gjort det möjligt för oss att skapa ett system som lämpar sig perfekt för att optimera kompressorns effektivitet.

Mobilintegrering

Med Elektronikon® kan du enkelt ansluta styrenheten till dina mobila enheter, till exempel surfplattor och smartphones. Vårt SMARTLINK-system ger dig mobil övervakning över ett säkert nätverk.

Systemskydd med lösningar för IoT och Industri 4.0

Inbyggda sensorer mäter element, till exempel temperatur och tryck. Med Elektronikon® kan du vara lugn eftersom du vet att det automatiska varningssystemet skickar varningar till din mobila enhet via SMARTLINK om avvikelser skulle uppstå.