Our solutions

Elkraft

Electricity Compressed Air Wiki Basic Theory

För att omvandla luft till tryckluft behövs effekt. Effekten
levereras i form av elektricitet. Här studerar vi tre typer av elektrisk effekt: aktiv, reaktiv och skenbar effekt. Vi går även igenom effektfaktorn.

Vad är aktiv, reaktiv och skenbar effekt?

en visualisering av effekt

Aktiv effekt (P) mäts i watt och är den nyttiga effekt som kan användas till arbete. En effektmätare mäter endast den strömkomponent som är i fas med spänningen, det vill säga den ström som flödar genom motståndet i kretsen. Reaktiv effekt (Q) mäts i voltampere reaktiv (VAr) och är den "onyttiga", "fasförskjutna" effekten som inte kan användas till arbete. Den kan dock tillhandahålla det magnetfält som motorn behöver. Skenbar effekt (S) mäts i voltampere (VA) och är den effekt som måste tas ut från elnätet för att få tillgång till den aktiva effekten.

Sambandet mellan aktiv, reaktiv och skenbar effekt

Här ingår den aktiva och reaktiva effekten samt eventuella värmeförluster från elnätet.

Sambandet mellan aktiv, reaktiv och skenbar effekt illustreras vanligen med en effekttriangel.

Den aktiva effekten för trefas Y/D-konfigurationer är, Formel (P, Q, S)

Den aktiva effekten för trefas Y/D-konfigurationer är:

Vad är effektfaktorn?

Fasvinkeln (φ) är ett mått på den fasförskjutning som kan förekomma mellan ström och spänning. Fasvinkeln ger effektfaktorn cos φ, som i sin tur är ett mått på hur effektivt energin används. Många elbolag tar ut högre avgifter om konsumenterna har tillämpningar med en låg eller eftersläpande effektfaktor. Detta beror på att elnätet och annan utrustning för överföring och generering av elektricitet måste överdimensioneras för att kunna hantera den skenbara effekten (summan av den aktiva och reaktiva effekten samt eventuella värmeförluster) samtidigt som konsumenterna endast faktureras den aktiva effekten, det vill säga för antalet förbrukade kilowattimmar (kWh). En bättre effektfaktor leder ofta till betydande kostnadsbesparingar. Du kan förbättra effektfaktorn genom att minska den reaktiva effekten genom att:

Relaterade artiklar