Stäng

Atlas Copcos nya energilagringssystem ZenergiZe ger ren och tyst kraft i ett kompakt paket

8 sep 2020

Atlas Copco har lanserat ZenergiZe, ett nytt sortiment av litiumjonenergilagringssystem som kan användas som fristående lösning eller kombineras med generatorer för att skapa en hybridkraftlösning. ZenergiZe ger inga koldioxidutsläpp, inget buller och har praktiskt taget inga underhållsbehov, vilket gör att operatörerna kan minimera miljöpåverkan samtidigt som de drar nytta av låga ägandekostnader. Atlas Copco är den första globala generatortillverkaren att möta marknadens behov med ett sådant koncept.

energilagringssystem

ZBP 45 energilagringssystem

ZenergiZe-serien har två modeller: ZBE och ZBP. De har märkeffekter på 15 kVA och 45 kVA och energilagringskapacitet på 45 kWh som kan leverera liten och medelstor kraft med lång autonomi. De mångsidiga energilagringssystemen kan användas tillsammans med en generator för att möjliggöra smart belastningshantering. Alternativt kan de fungera som den primära strömkällan när de används i öläget. De är till exempel perfekta för att driva en sändare med 5 kW över 8 timmar. ZenergiZe-enheterna är ett idealiskt sätt att uppfylla drift- och säkerhetsrestriktioner i ljudkänsliga miljöer, till exempel evenemang och byggplatser i storstadsmiljöer, för ström till fjärrtelekomtillämpningar eller för att lösa problem med låg belastning.Energilagringssystemen är utformade med hänsyn till hållbarhet och gör det möjligt för användare att minimera miljöpåverkan från driften genom att avsevärt minska bränsleförbrukningen och utsläppen. I hybridläget, där en ZenergiZe-enhet används tillsammans med en QAS80-generator, kan operatörerna minska bränsleförbrukningen med upp till 50 procent under 12 timmar jämfört med att använda en större fristående QAS125-generator. Dessutom avger en ZenergiZe-enhet under sin livscykel endast 50 procent av utsläppen från en fristående standardgenerator, vilket sparar cirka 100 ton CO2 – vilket motsvarar att plantera 450 träd (förutsatt en trädlivslängd på 30 år). Vid användning i öläget kan CO2-besparingarna uppgå till 100 procent om enheten drivs av förnybara energikällor.

Med ett utrymmeskrav på endast 1,4 m2 är ZenergiZe-serien perfekt för tillämpningar där golvutrymmet är begränsat. Användning av litiumjonbatterier med hög densitet innebär att de är 70 procent mindre och lättare än traditionella fristående generatorer, vilket möjliggör transport utan specialutrustning. När de används tillsammans med en generator möjliggör de smart belastningshantering genom att hjälpa generatorn att nå effekttopparna. Detta optimerar generatorns prestanda och förlänger dess livslängd, vilket tillåter dess storlek att minskas med 40 procent. 

ZenergiZe-lagringssystemen kräver i stort sett inget underhåll, vilket ytterligare förenklar användningen och minskar den totala ägandekostnaden. Litiumjontekniken ger en livslängd på 40 000 arbetstimmar under normala förhållanden, med en överlastningskapacitet på 150 procent. I tillämpningar med låg belastning kan en ZenergiZe-enhet ge den effekt som krävs i mer än 12 timmar utan att behöva laddas. Den enkla laddningsprocessen tar bara 1,5 timmar, och litiumjontekniken möjliggör laddning med hjälp av olika energikällor som generator, elnätet eller förnybar energi. Dessutom erbjuder ZenergiZe-enheterna ett brett användbart energiintervall jämfört med andra tekniker och kan bibehålla prestanda vid omgivningstemperaturer på –20 °C upp till 50 °C.

På Atlas Copco drivs vi av innovation och strävar efter att leverera hållbart värde till våra kunder. Marknaden kräver renare energi- och kraftkällor och elektrifiering är en viktig teknisk trend för industrimaskiner. Framsteg inom litiumbatteriteknik innebär att vi nu kan leverera en produkt med den höga tillförlitlighet som våra kunder förväntar sig av oss.

Barbara Gregorio , Product Marketing Manager – innovativ energi och digitala lösningar
Atlas Copcos Power and Flow-division