Ökad drifttid

Du håller enkelt koll på maskinens status för att öka drifttiden med den valfria luftfilterindikatorn och timräknaren.

Servicevänliga

Enkel åtkomst till alla servicepunkter. Luftfiltret kan bytas utan verktyg.

Bra framdrift

Balanserad konstruktion ger utmärkt framdrift och manövrering.

Gaskontroll

Fasta lägen håller gasreglaget i gott skick och sänker bränsleförbrukningen.

Direkta varningar

En lampa för lågt oljetryck hjälper till att hålla motorn i gott skick.

Greppa och lasta

Lyfthandtaget på baksidan av foten underlättar vid lastning och transport.

Kraft och ergonomi

Den höga centrifugalkraften och hastigheten ger en djup och effektiv packning. Den slimmade designen underlättar hantering nära väggar, stolpar eller i trånga diken. Våra stampmaskiner är mångsidiga kompakteringsverktyg som utvecklats för arbete på sammanhängande och granulerad jord, t.ex. för reparation och förstärkning av diken, återfyllning och grundarbeten. De är enkla att hantera under hela driften och är tillförlitliga under alla förhållanden – och de fungerar lika bra oavsett när och hur ofta de används.

Tekniska specifikationer

LT 5005-stampar

Fördelar

LT-stamparna har den kraft och hastighet som behövs för att packa lera och slam. Du får kvaliteten du förtjänar och jobbet gjort i tid – även under tuffa förhållanden.