Dynapac jordpackningsvältar

De här maskinerna och deras varianter är femte generationens Dynapac CA-vibrationsvältar med enkelvals. Deras toppmoderna konstruktion och unika funktioner är ännu ett exempel på Dynapacs innovativa tänkande.

Kontakta oss

Hela bilden

Jordpackning handlar om mycket mer än bara välten. När vi utvecklade den här serien tillämpade vi vår oöverträffade kunskap inom jordpackning på hela packningsarbetet: från planering av uppgiften och packningsfasen till analys av resultatet när arbetet är slutfört.

Snabbt. Enkelt. Lönsamt.

Vårt mål är att göra packningsarbetet så snabbt, enkelt och lönsamt som möjligt, från början till slut. För att uppnå detta fokuserar vi på tre tydliga steg: förberedelse, prestanda och protokoll – vi kallar det 'Mission Compaction'.

Feedback om förlopp och position

Din femte generationens Dynapac CA-jordpackningsvält är uppvärmd och redo att rulla. Så fort du inleder packningsarbetet kommer Dynapac CA-välten, med packningsmätare och Dyna@Lyzer, att ge dig kontinuerlig information om den ökade packningen och markera svaga områden. Packningsresultaten visas på datorskärmen så att du kan fokusera packningsenergin på de markytor som behöver extra packning. På skärmen visas även vältens position i förhållande till en vald referenslinje för sektionen, så att du alltid vet exakt var du befinner dig.

Left hand side, front view of Dynapac CA3500D
Vibrationsvältar med enkelvals
  • Den senaste generationens jordpackningsvält från Dynapac med toppmodern konstruktion och unika funktioner.
old dynapac compaction
Tamping compactor
  • The Dynapac CT3000 tamping compactor has been designed to efficiently achieve specified densities on cohesive and semi-cohesive soils. With an operating weight of 22 tons, and an average production capacity of 900 cubic meters per hour, the Dynapac CT3000 is ideal on projects such as highways, dams and airport runways where largevolume earthwork is required.