Rörgravsvält

Kör upp, ned och runt

Kontakta mig

Fjärrstyrning

Fjärrkontrollen levereras med två kadmiumfria batterier och inbyggd laddning som standard. Högre effektivitet – lägre miljöpåverkan.

Fjärrstyrning

Med den nya Bluetooth-fjärrkontrollen kan du hålla dig på säkert avstånd. Tack vare individuellt hopparade enheter är det ingen risk för elektromagnetisk störning mellan fjärrkontroll och mottagare.

Enkel drift

Kör runt snäva hörn tack vare motroterande trummor som gör att den kan rotera kring sin egen axel.

Ökad drifttid

Fläkten minskar risken för överhettning av hydrauloljan och bidrar till långa serviceintervall och låg livscykelkostnad

Enklare service

Enkel åtkomst till servicepunkter under den övre luckan

Stoppas i tid

Automatiskt tryckstopp

Alltid i balans

Den kompakta utformningen ökar stabiliteten tack vare en fast tyngdpunkt

Kör upp, ned och runt

Tack vare den kompakta och slirstyrda konstruktionen blir en snäv 90-graderssväng i ett trångt dike en enkel manöver. Den pålitliga Hatz-motorn levererar all kraft du behöver och de extra höga trummorna säkerställer att du har både dragkraft och kompaktering för dina dagliga arbetsuppgifter.

Tekniska specifikationer

Fördelar

Med Bluetooth-fjärrkontrollen kan du arbeta på upp till 30 meters avstånd, långt ifrån buller, rök och risk för jordras.