Dieseldrivna centrifugalpumpar för avvattning med öppen ram

3 300–7 500 l/min

Kontakta oss

Dieseldrivna avvattningspumpar

Upptäck våra lösningar med öppen ram.

Loading...

Membranpump med hög kapacitet

För automatisk frampumpning.

Modulär konstruktion

Många konfigurationer möjliga.

Högeffektiv hydrauldel

För låg bränsleförbrukning.

Våt-prime- och torr-prime-alternativ

PAS-pumpsystem med öppen ram består av en centrifugalpump med ett halvöppet kompressorhjul och en stor avskiljare. Luften skiljs från vätskan och sugs ut av vakuumpumpen, vilket möjliggör automatisk frampumpning. Våt-prime-pumpar är en extremt bärbar, kostnadseffektiv lösning. De är bäst lämpade för tillämpningar med konstant flöde. Torr-prime-pumpar ger förbättrad effektivitet vid användning under längre tidsperioder. De är bäst lämpade för tillämpningar där perioder av torrkörning eller oregelbundna flöden kan förekomma. Även med sughöjder på flera meter evakuerar båda produktserierna snabbt luften från sugröret och startar pumpen. Det halvöppna kompressorhjulet gör båda produktserierna lämpliga för pumpning av vätskor med fasta partiklar i suspension.

Hämta broschyren

  • Centrifugal Diesel Driven Dewatering Pumps Open Frame 1.7 MB, PDF

Produktvarianter

PAS4 DDM W220, PAS4 DDL A220, PAS4 DDM W250, PAS4 DDM A250, PAS4 DDM W260, PAS4 DDM A260, PAS6 DDM W250, PAS6 DDM A250, PAS8 DDM W305, PAS8 DDM A305, PAS4 WDM W 250, PAS6 WDM W250, PAS6 WDM A250, PAS8 WDM W305, PAS8 WDM A305, PAS3 WDT A140, PAS3 WDT A210.

Kan vi pumpa det?

Läs mer om Atlas Copcos fullständiga sortiment av länspumpar. Från el- till diesel- och bensinalternativ – vi har rätt pump för din tillämpning.

Loading...

Elektriska dränkbara länspumpar

Vår WEDA-serie med elektriska dränkbara länspumpar är helt portabel – de är tillverkade för proffs men servicen är alltid enkel.

Loading...