Verkligt portabla

Alla modeller i den här serien av dränkbara länspumpar har enastående effekt/viktförhållanden. Tack vare den lätta och kompakta designen är det enkelt att flytta och hantera pumparna.

Gjorda för proffs

Enastående komponenter och branschledande design gör den här pumpen till ett förstahandsval för proffsen.

Enkel service

Vårt unika tätningssystem gör det möjligt att utföra underhåll på plats.

WEDA-pumpar för avvattning

WEDA:s elektriska dränkbara pumpar och tillbehör har konstruerats för ett brett urval av möjligheter för avvattning inom många branscher. De ger den prestanda, tillförlitlighet och enkla användning som krävs. WEDA-pumpar har inbyggd faskontroll och motorskydd samt nivåreglering genom vippa som tillval. Justerbara, slitstarka gummidiffusorer och kompressorhjul av vitstål garanterar hållbarhet i tuffa miljöer.

På Atlas Copco förstår vi oss på pumpar, deras tillämpningar och, viktigast av allt, personerna som använder dem. Vi har ett komplett sortiment av lätta elektriska dränkbara pumpar av hög kvalitet som är speciellt framtagna för avvattnings- och slam- och slurrytillämpningar.

WEDA-pumpar tillverkas för hållbarhet. Det unika tätningssystemet och den modulära konstruktionen gör dem till en av de mest flexibla pumparna på marknaden. WEDA-pumparna är enkla att använda och underhålla och ger dig optimal prestanda. WEDA:s tätningssystem är utformat för att tillhandahålla den optimala underhållslösningen och kan enkelt bytas på arbetsplatsen.

Applikationer för avvattning

Vi förstår våra kunders avvattningsbehov och de är spridda baserat på geografi och tillämpningar. Följaktligen har vår dränkbara serie utvecklats för olika typer av avvattning (D), slam (S) och slurry (L).

Dessa tillämpningar kräver pumpar som är utformade särskilt för hantering av korrosiva och slipande material och deras fasta partiklar.

Elektrisk-dränkbar-avvattnings-pump-WEDA familj_plus

1. WEDA D (dränering)

WEDA:s dräneringspumpar hanterar rent eller smutsigt vatten, även med små fasta partiklar, med bästa prestanda och effektivitet.

Tillämpningar: allmän avvattning, grundvatten, råvatten och byggarbetsplatser

2. WEDA S (slam)

WEDA:s slampumpar kan hantera tjock, mjuk, våt lera eller andra liknande trögflytande blandningar av vätskor och fasta partiklar, särskilt produkten av en industriell process eller raffineringsprocess.

Tillämpningar: vatten som innehåller lera och slam, rengöring av tankar, rengöring av diken och dammar, samt gruvdrift

3. WEDA L (slurry)

WEDA:s slurrypumpar är robusta och har de största öppningarna för att underlätta hanteringen av slam med de mest utmanande fasta partiklarna.

Tillämpningar: sträva material med högt
innehåll av fasta partiklar, stenbrott, muddring och dammar

Hämta broschyren