Our solutions

Kvävgasgeneratorer och tryckluftstorkar

Kontakta oss

Ett brett utbud av flödes- och renhetsnivåer för gasgeneratorer

Du vet att vi är en bra leverantör av mobila lösningar, men luft är inte den enda gas vi komprimerar! Vi tillhandahåller mobila kvävgaslösningar med ett brett utbud av flödes- och renhetsnivåer.

Gasutvinningsteknik

• Kvävgasgeneratorer (upp till 4 000 scfm kvävgas @ 99 % renhet)
• Syregeneratorer

Behöver du tryckluft av hög kvalitet på din arbetsplats?

Att tillhandahålla kvalitetsluft står också högt på vår prioritetslista. Med det i åtanke tillhandahåller vi mobila tork- och filterlösningar så att du kan få kvalitetsluft i stor volym till din arbetsplats, oavsett var den är.

Tillgängliga tekniker för tryckluftstorkar

• Kallregenererade torkar
• Varmregenererade torkar
• Uppvärmda avluftningstorkar
• ”Split stream”-torkar
• Köldmedietorkar
• Vätskeavskiljnings- och partikelfilter

Hämta bibliotek

Upptäck våra boosterkompressorer med högt tryck

Loading...

Dynamic Flow Boost

Se hur Dynamic Flow Boost kan effektivisera borrningen.

Loading...

Utöver ett sortiment av standardprodukter erbjuder vi också ett specialanpassat produktsortiment. Vi strukturerar konstruktionen av dessa produkter via ett globalt kompetenscenter i Antwerpen i Belgien, men våra anpassade lösningar säljs, ges support och underhålls lokalt, på fler än 180 marknader. Vi delar in dessa lösningar i följande kategorier.