Golvsågar

Säkerhet och ergonomi går hand i hand

Kontakta mig

Ta bort riskerna

Genom att skära plattan minskar spänningarna i betongen och risken för sprickor minskar. Resultatet blir bättre kvalitet

Ergonomi innebär säkerhet

Alla viktiga reglage monteras tätt tillsammans och inom räckhåll för operatören

Enkelt underhåll

Med en Poly V görs justeringar och byte av remmar snabbt och enkelt

Färre påfyllningar

Med en 30-liters vattenbehållare kan du arbeta längre utan avbrott

Lätt att använda

Säkerhet och ergonomi går hand i hand. Alla viktiga reglage är lätta att nå från handtaget på golvsågen ORKA, som t.ex. på/av-knappen, gasreglage och djupkontroll. Handtaget är justerbart i höjd och vändbart för enkel förvaring. Golvsågen ORKA är även utrustad med ett effektivt damm- och smutsutdriv under driften. Dessutom är kvaliteten inuti maskinen skyddad av en rigid kroppsram i ett stycke.

*E-skivorna är vårt budgetsortiment som säljs per enhet.