Vibrationsutrustning

De rätta verktygen för kvalitetsbetong

Kontakta mig

Få bort luft

Med hjälp av vibrationer kan du ta bort lufttomrum i nygjuten betong.

Kvalitet

Vibrationer ökar densiteten och gör betongen hållbarare.

Portfölj

Vi tillhandahåller ett sortiment för olika djup, betongkonsistens och energikällor.