För alla betongblandningar

EP-serien passar för alla betongblandningar på platser för väg- och vattenbyggnad och på förgjutningsfabriker.

En enda rörlig del

Pneumatiska vibratorer är tillförlitliga och har en enda rörlig del vilket förbättrar möjligheterna till problemfri drift.

Effektiv bullerdämpning

Den inbyggda bullerdämparen gör våra vibratorer mycket tystgående.

Praktiskt taget underhållsfri

Inget regelbundet underhåll krävs.

Hållare för snabbfastsättning

Hjälper dig att fästa vibratorn och ger flexiblare användning.

Tekniska specifikationer