Betongsåg

Kapsåg för djup på 133–160 mm

Kontakta mig

Det är enkelt

Skär snabbt betong, asfalt och stål. Enkel innebär vass.

Enkel och stark

En enkel design innebär mindre underhåll och mer tid att arbeta

Kraft att kapa

Effekt/vikt-förhållandet är högt och direktdrift gör sågen effektiv

God sikt för säkerhet

Kapytan syns tydligt när du arbetar

Fungerar under vatten

Tack vare hydraulik och direktdrift fungerar betongsågarna perfekt även under vatten

Var rörlig

Med den valbara lättviktiga vagnen kan du enkelt göra raka snitt.

Enkel innebär vass

Våra hydrauliska kapsågar har en enkel design. Direktdriften och det enkla maskineriet innebär hög produktivitet och minskat underhåll, särskilt i jämförelse med remdrivna sågar. Sätt sågen i arbete på betong, armerad betong, asfalt och stål. Använd diamantskivor för torr och våt användning och slipande stålskivor för kapning.

Tekniska specifikationer

*1 Viktigt: Fullständig information om måtten finns tillgänglig i produktens säkerhets- och driftsinstruktioner

Skivor

Vattensats

Fördelar

Låga underhållskostnader och hög tillgänglighet. Ett bra effekt/vikt-förhållande och säker drift. Du kan kapa betong, armerad betong, asfalt och stål och betongsågen fungerar även under vatten.