Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Enkla att starta

TTe-bilningsmaskiner har dekompressionsventiler och elektrisk tändning. Det gör dem lätta att starta i alla väder.

Enkel transport

Cobra™-maskinerna väger bara 24 kg, så de är lätta
att bära med sig och ryms i bagageutrymmet på en bil.

Järnvägsspecialist

Cobra™ TTe ger precis den kraft som behövs
för ballaststampning.

Vi bryr oss

HAPS-systemet (Hand Arm Protection System) gör Cobra™ unik. Det gör att du kan utföra tungt arbete mer än två gånger längre jämfört med andra bensindrivna bilningsmaskinmodeller

Två storlekar

När du arbetar i farliga områden, exempelvis i områden med transformatorstationer, är det smidigt att ha två olika storlekar att välja mellan.

Enkel oljekontroll

Vi har gjort det enkelt för dig att kontrollera att oljenivåerna är optimala.

Cobra TTe

Cobra™ TTe är optimerad för järnvägsarbete och särskilt utformad för ballaststampning. Den arbetar på den relativt höga frekvensen av 1 620 slag/min. Dess slagkraft är hög nog att skjuta ner bärlagret under slipers utan att bärlagret pulveriseras. De bensindrivna bilningsmaskinerna är idealiska för ballaststampning på flera sätt. Du behöver inte tänka på kompressorer, slangar eller kablar, vilket gör det enkelt och tryggt att röra sig på bangårdar och i andra riskfyllda miljöer med konstant tung trafik.

Tekniska specifikationer

Technical details

Vikt

23 kg

Längd

877 m

Djup

331 mm

Bredd över handtag

320 mm

Slagenergi

40 joules

Slagfrekvens

1 620 bpm

Borrdjup

0 m
Engine
Vibration & sound
Available shank sizes
Part numbers