Hydrauliska bergborrmaskiner

Hydraulverktyg ger mycket kraft och vibrerar mindre än andra verktyg som är anslutna till andra kraftkällor. Det innebär att du kan arbeta längre och bli effektivare.

Kontakta oss

Toggle

5 produkter hittades

LHD 23 M

  moturs rotation

 • Bergborrmaskinstyp : Surface rock drill
 • Vikt, inkl. slangar : 26 kg
 • Servicevikt : 28,5 kg
LHD 23 M

  medurs rotation

 • Bergborrmaskinstyp : Surface rock drill
 • Vikt, inkl. slangar : 26 kg
 • Servicevikt : 28,5 kg
LHD 23 R

  medurs rotation

 • Bergborrmaskinstyp : RIG-mounted rock drill
 • Vikt, inkl. slangar : 24 kg
 • Servicevikt : 26,5 kg