Våra lösningar

Användningsområden

Den är perfekt för borrning av plugghål, förankringshål och kilhål.

Tyst

DS-modellen är utrustad med ett polyuretanhölje som kan minska bullret med upp till 50 procent.

Korthålsborrning

BBD 12D borrar hål ned till två meters djup.

Två olika handtag

Med D-handtaget kan den användas för horisontell borrning, plugghålsborrning och borrning i betong till högst en meters djup. Med T-handtaget är BBD 12T utformad för vertikal borrning på upp till två meter.

Tekniska specifikationer

Tekniska data

Bergborrmaskinstyp

Surface rock drill

Hålområde

17 mm - 29 mm

Vikt

10,5 kg

Längd

560 mm

Luftförbrukning

22 l/s

Slagfrekvens

2 580 blows/min

Varv

220 rpm

Borrningshastighet

230 mm/min

Slanganslutning

13 mm

Kolvdiameter

45 mm

Slaglängd

41 mm
Vibration och ljud
Tillgängliga skaftstorlekar
Reservdelsnummer