Våra lösningar

Användningsområden

Den är perfekt för borrning av plugghål, förankringshål och kilhål.

Korthålsborrning

BBD 12D borrar hål ned till två meters djup.

Två olika handtag

Med D-handtaget kan den användas för horisontell borrning, plugghålsborrning och borrning i betong till högst en meters djup. Med T-handtaget är BBD 12T utformad för vertikal borrning på upp till två meter.

Tekniska specifikationer

Tekniska data

Bergborrmaskinstyp

Surface rock drill

Hålområde

24 mm - 34 mm

Vikt

11,1 kg

Längd

505 mm

Luftförbrukning

24 l/s

Slagfrekvens

2 580 blows/min

Varv

220 rpm

Borrningshastighet

150 mm/min

Slanganslutning

19 mm

Kolvdiameter

45 mm

Slaglängd

40 mm
Vibration och ljud
Tillgängliga skaftstorlekar
Reservdelsnummer