Våra lösningar

LED-belysningsmasten HiLight B5+

Transporteffektivitet tack vare kompakt konstruktion

Kontakta oss

0,5l/h

Lägre bränsleförbrukning

8meter

Höjd av hydraulisk vertikal mast i

340grader

Rotation av mast i

5000m2

ljustäckning (i genomsnitt 20 lux)

30000timmar

Förväntad livslängd

Transporteffektivitet

22 enheter på en 33 meter lång lastbil

Bränsleeffektiv belysningsmast

0,5 l/h

Extra säkerhetsfunktioner

Belysningsmasten har en hydraulisk vertikal mast

Driftbesparingar

Driftkostnaderna minskas med upp till 95 % tack vare de olika fjärrstartlägena som är tillgängliga via fotocellen och veckotimern, enkel användning med den intuitiva styrenheten Lc 1003 och smidig installation till följd av dess kompakta mått.

Transporteffektivitet

HiLight B5+ är det bästa valet när det gäller transporteffektivitet med lastbil. Den smidiga storleken underlättar installationen och ger maximal säkerhet på arbetsplatsen. Tack vare dess kompakta mått kan man lasta 22 enheter på en 13 meter lång lastbil. Dessutom sträcker sig den stabila hydrauliska vertikala masten till en maximal höjd på 8 m och kan rotera 340°.

Hämta broschyren