Våra lösningar

HighLight V4 med metallhalogenlampor

Robusthet i en ny belysningsmast

Kontakta oss

4000m2

Luminositet med 20 lux (ljusstyrka)

6000timmar

Förväntad livslängd

Luminositet

4,000 m2 med 20 lux (ljusstyrka)

Hardhat-huv

Ger mervärde för slutanvändare och hyrespartners

Spillfri ram

Passar alla arbetsplatskrav

Transporteffektivitet

16 enheter på en 13 meter lång lastbil

Extra säkerhet

Manuell vertikal mast

Servicemöjligheter

HiLight V4-belysningsmasterna ger ökad servicevänlighet med breda vingdörrar och lättåtkomliga komponenter. Miljöaspekterna har också beaktats, med en ramdesign som förhindrar att olja, vätskor och bränsle läcker ut och förorenar marken.

Säkerheten först

De utökade säkerhetsfunktionerna ger användarna fullständig sinnesro, även under de mest krävande förhållandena. Belysningsmaster kan transporteras med masterna i vertikalt läge, vilket ger säkrare transporter och installation. Det gör att det går att transportera upp till 16 enheter i en enda lastbil, utan tidskrävande och dyra problem med att glödlampor krossas under transporten.

Hämta broschyren