3000m2

ljustäckning E3+

6000Timmar

Lampas hållbarhet/livslängd för E2

30000Timmar

Lampas hållbarhet/livslängd för E3+

Transporteffektivitet

32 enheter på en 13 meter lång lastbil

Extra säkerhetsfunktioner

Manuell vertikal mast

Miljövänlig

Ingen vätska och inga utsläpp

Perfekt för evenemang, allmän stadsanläggning, vägbyggnad och tillfällig offentlig belysning

Hämta broschyren