2000m2

Ljustäckning V2

3000m2

Ljustäckning V3+

30000Timmar

Lampans hållbarhet/förväntad livslängd

Enkel att transportera

Kompakt utformning

Anslut enkelt

Hämta broschyren