Våra lösningar

Industriella generatorer

QIS-serien: maximala prestanda och reserveffekt upp till 2 250 kVA

Ställ en fråga +4687439700

25%

mindre utrymmeskrav

500Timmar

serviceintervall

13%

högre belastningsfaktor

30%

fritt utrymme för uppgradering

2250kVA

Upp till 2 250 kVA med en enda reservgenerator

Alla separata enheter vid full belastning och testade i prestandaklass

Andra tester som utförts för modellen: LAT, vibrationer, buller, bränsleförbrukning, vattenintrång ...

Tillämpningsinriktad reservgenerator

Tillhandahåller kraft till en mängd olika branscher, t.ex. datacenter, sjukvård, energiproduktion, tillverkning, detaljhandel och fritid, telekommunikation, offentliga och statliga arbeten, transport och många fler.

Reserveffekt utan kompromisser

qis-seriens reservgeneratorer

Industrigeneratorn QIS

– Extrem testning (prestandaklass, LAT, vibrationer, buller, bränsleförbrukning, inträngande vatten …)
– Ljuddämpande och robust galvaniserat stålhölje
– Kylare med höga kylningsprestanda med ParCOOL för 100 % reservdrift
– IP23-växelströmsgenerator med extra lindning (300 % överström under 20 sekunder) och digital AVR (sats med avkänning av trefas och avvikelser, standard över 400 kVA)

Serviceeffektiv industriell generator

reserveffekt, industrigenerator med enkel service

serviceeffektiv industriell generator

• Minskad stilleståndstid för service tack vare kraftiga bränslefiltreringssystem med vattenavskiljare
• Tvåstegsluftfilter
• Oljeavtappningspump
• 500 timmars serviceintervall

Enkel och snabb installation för reserveffekt

reserveffekt, industriell generatorserie

QIS-seriens industrigeneratorer

• Plug and play-kabelanslutning
• Kabeldragning med genomgång, naturlig böjning och dragavlastning
• Spillskydd med 110 % inneslutning* med nivågivare*
• Heta delar, fläkt och remskydd

Hämta broschyren