Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tillverkare av originalutrustning
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik

Steg V för dieselgeneratorer

Från och med 2019 börjar utsläppskraven i steg V att gälla i Europa. Det kommer att ha en inverkan på alla dieseldrivna generatorer. Atlas Copco uppdaterar gradvis alla dieselmotorer som erbjuds i Europa till att bli kompatibla med steg V.

Kontakta oss idag

Vi introducerar steg V på kraftgeneratorer

De flesta motorer som installeras i generatorer uppfyller utsläppskraven enligt steg IIIA, varför övergången till steg V har stor inverkan. Dessutom kräver generatorer oftast motorer med konstant varvtal snarare än motorer med variabelt varvtal, vilket i sin tur kräver olika tekniska lösningar. Eftersom maskiner med konstant varvtal endast står för en liten del av den totala industriella motormarknaden, har utvecklingen mot steg V gått långsammare.

Steg V-kompatibla kraftgeneratorer

Atlas Copco har under flera år samarbetat med sina partner för steg V-lösningar till generatorer. Dessa samtal har fokuserat på områden som utformning och paketering av efterbehandlingssystem. Dessa faktorer påverkar storleken, prestandan, bränsleeffektiviteten och kostnaden för steg V-kompatibla maskiner och alla dessa faktorer utvärderas för närvarande i pågående försök.

Givet det breda tekniskt gapet mellan steg IIIA och steg V har Atlas Copco länge övervägt hur man ska implementera en smidig övergång till införandefasen av de nya standarderna 2019/20. En lösning har varit utvecklingen av flaggskeppsgeneratorn QAS 5 som levereras med optimerade steg IIIA-motorer. De steg V-kompatibla motorerna i QAS 5 introduceras inom en snar framtid och öppnar möjligheter för steg V och vidare.

Kraftgenerator QAS 5

QAS 5-generator

QAS 5-serien representerar i sig ett stort tekniskt framsteg. De första fem modellerna – nya versioner av QAS 80-, 100-, 120-, 150- och 200-generatorerna – har de optimerade steg IIIA-motorerna, en bränsletank med hög kapacitet och en integrerad drivmotor med variabelt varvtal som driver kylfläkten. Dessa funktioner ger tillsammans användarna en minskning av bränsleförbrukningen med mer än 5 procent jämfört med branschgenomsnittet för motsvarande modeller, vilket resulterar i sänkta koldioxidutsläpp. QAS 5-generatorerna har betydligt lägre ljudnivåer, en sänkning med en femtedel gentemot jämförbara generatorer, vilket är viktigt i en tid då buller från portabel kraftutrustning i urbana miljöer blir allt mer oacceptabelt.


På andra områden – som QES – används liknande kompletterande strategier vilket resulterar i att övergångsmotorer används inom vissa effektområden, efterföljt av steg V-kompatibla modeller på kort sikt.

Samtidigt kan steg V-efterlevnad uppnås vid vissa effektområden genom användning av de mycket innovativa strategierna med dubbla kraftkällor. Här kan stora kraftnoder täckas av två mindre motorer som arbetar parallellt. Atlas Copco har redan omfattande erfarenhet av den här tekniken och lanserade 2016 sin TwinPower-driftsprincip baserad på konceptet med två generatorer, med två oberoende motorer, monterade i en container.

QAC 1450 TwinPower-generator

QAC 1450 TwinPower-generator

QAC 1450 TwinPower som lanserades i april 2018, är den senaste modellen med två kompakta 725 kVA-generatorer som drivs av V8-motorer med dubbellagrade generatorer. Denna konfiguration med sitt snabba parallellsystem gör att de två generatorerna kan arbeta oberoende eller parallellt med varandra. Det ger betydligt större flexibilitet vilket bidrar till bränslebesparingar och lägre total ägandekostnad samt 15 procents minskning av koldioxidutsläppen jämfört med en generator med en motor. TwinPower erbjuder en ljudstrategi för överensstämmelse med steg V i den övre änden av uteffekten, medan motortillverkarna bestämmer sig för nya motorarkitekturer för deras största och mest kraftfulla modeller med konstant varvtal.


Den unika QAS VSG (Variable Speed Generator), 5:e generationen av QAS 5 och den innovativa QAC TwinPower – för alla kraftbehov.

QAS 60/35 VSG-generator med variabelt varvtal

QAS 60/35 VSG-generator med variabelt varvtal

För att övervinna de potentiella problemen med steg V-motorer som går med låg belastning, såsom dropp ur avgasröret eller dieselmättat efterbehandingssystem vilket påverkar generatorernas prestanda, har Atlas Copco lanserat den första generatorn med variabelt varvtal, med beteckningen QAS VSG. Den unika QAS VSG-tekniken aktiveras mellan 950 och 2 550 varv/min och har ett energilagringssystem som ökar max-effekten med 70 % och ser till att kraftenheten arbetar med optimalt varvtal oavsett belastning. Utöver tillförlitlighet och prestanda under steg V kommer QAS VSG att ge slutanvändarna ännu fler fördelar såsom 40 % bränslebesparingar, 40 % mindre CO2-utsläpp, +70 % toppeffekt jämfört med nominell effekt, högt utnyttjande av maskinparken, lågt ljud vid låg belastning och kompakt format. Detta är viktigt på trånga byggarbetsplatser i stadsmiljö. Oavsett resultatet av pågående tekniska diskussioner, så har Atlas Copco det maskinutbud och den tekniska expertis som krävs för att se till att kunderna får en smidig övergång till steg V över hela effektområdet. I slutänden kommer kundernas behov att tillgodoses genom hållbar produktivitet och ökad driftsflexibilitet, samt efterlevnad av miljö- och regelkrav – oavsett maskinmodell.

Klicka här för att hämta dokumentet om steg V