Stäng

Kraftgeneratorer redo för steg V

Från och med 2019 börjar utsläppskraven i steg V att gälla i Europa. Det kommer att ha en inverkan på alla dieseldrivna generatorer. Atlas Copco uppdaterar gradvis alla dieselmotorer som erbjuds i Europa till att bli kompatibla med steg V.

Vi introducerar steg V på kraftgeneratorer

De flesta motorer som installeras i generatorer uppfyller utsläppskraven enligt steg IIIA, varför övergången till steg V har stor inverkan. Dessutom kräver generatorer oftast motorer med konstant varvtal snarare än motorer med variabelt varvtal, vilket i sin tur kräver olika tekniska lösningar. Eftersom maskiner med konstant varvtal endast står för en liten del av den totala industriella motormarknaden, har utvecklingen mot steg V gått långsammare.

Steg V-kompatibla kraftgeneratorer

Atlas Copco har under flera år samarbetat med sina partner för steg V-lösningar till generatorer. Dessa samtal har fokuserat på områden som utformning och paketering av efterbehandlingssystem. Dessa faktorer påverkar storleken, prestandan, bränsleeffektiviteten och kostnader för steg V-kompatibla maskiner och alla dessa faktorer utvärderas för närvarande i pågående försök. Givet det breda tekniska gapet mellan steg IIIA och steg V har Atlas Copco länge övervägt hur man ska implementera en smidig övergång till införandefasen av de nya standarderna 2019/20. En lösning har varit utvecklingen av flaggskeppsgeneratorn QAS 5 som levereras med optimerade steg IIIA-motorer. De steg V-kompatibla motorerna i QAS 5 introduceras inom en snar framtid och öppnar möjligheter för steg V och vidare.

steg V-generator

QAS 5, steg V-generator

QAS 5-serien representerar i sig ett stort tekniskt framsteg. De första fem modellerna – nya versioner av QAS 80-, 100-, 120-, 150- och 200-generatorerna – har de optimerade steg IIIA-motorerna, en bränsletank med hög kapacitet och en integrerad drivmotor med variabelt varvtal som driver kylfläkten. Dessa funktioner ger tillsammans användarna en minskning av bränsleförbrukningen med mer än 5 procent jämfört med branschgenomsnittet för motsvarande modeller, vilket resulterar i sänkta koldioxidutsläpp. QAS 5-generatorerna har betydligt lägre ljudnivåer, en sänkning med en femtedel gentemot jämförbara generatorer, vilket är viktigt i en tid då buller från portabel kraftutrustning i urbana miljöer blir allt mer oacceptabelt.

På andra områden – som QES – används liknande kompletterande strategier vilket resulterar i att övergångsmotorer används inom vissa effektområden, efterföljt av steg V-kompatibla modeller på kort sikt.Samtidigt kan steg V-efterlevnad uppnås vid vissa effektområden genom användning av de mycket innovativa strategierna med dubbla kraftkällor. Här kan stora kraftnoder täckas av två mindre motorer som arbetar parallellt. Atlas Copco har redan omfattande erfarenhet av den här tekniken och lanserade 2016 sin TwinPower-driftsprincip baserad på konceptet med två generatorer, med två oberoende motorer, monterade i en container.

Den steg V-kompatibla QAC 1350 TwinPower som lanserades i december 2020, är den senaste modellen med två kompakta 625 kVA-generatorer i en ISO-container på 20 fot. Denna konfiguration med sitt snabba parallellsystem gör att de två generatorerna kan arbeta oberoende eller parallellt med varandra. Detta ger betydligt större flexibilitet, löser belastningsproblem och minskar bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen med upp till 40 % vid varierande belastningar. Dessutom gör QAC 1350 TwinPower att verksamheter kan drivas på ett miljövänligt sätt, där utsläppen av kväveoxid (NOx) kan minskas med 80 %. 

steg V-generator

QAC 1350 TwinPower steg V-generator

TwinPower erbjuder en lämplig strategi för överensstämmelse med steg V i den övre änden av uteffekten, medan motortillverkarna bestämmer sig för nya motorarkitekturer för deras största och mest kraftfulla modeller med konstant varvtal.

Den unika QAS VSG (Variable Speed Generator), 5:e generationen av QAS 5 och den innovativa QAC TwinPower – för alla kraftbehov.

För att övervinna de potentiella problemen med steg V-motorer som går med låg belastning, såsom dropp ur avgasröret eller dieselmättat efterbehandlingssystem vilket påverkar generatorernas prestanda, har Atlas Copco lanserat den första generatorn med variabelt varvtal, med beteckningen QAS VSG. Den unika QAS VSG-tekniken aktiveras mellan 950 och 2 550 varv/min och har ett energilagringssystem som ökar maxeffekten med 70 % och ser till att kraftaggregatet arbetar med optimalt varvtal oavsett belastning. Utöver tillförlitlighet och prestanda under steg V kommer QAS VSG att ge slutanvändarna ännu fler fördelar såsom 40 % bränslebesparingar, 40 % mindre CO2-utsläpp, +70 % toppeffekt jämfört med nominell effekt, högt utnyttjande av maskinparken, lågt ljud vid låg belastning och kompakt format. Detta är viktigt på trånga byggarbetsplatser i stadsmiljö. 

generator med variabelt varvtal

QAS VSG-generator med variabelt varvtal

Oavsett resultatet av pågående tekniska diskussioner, så har Atlas Copco det maskinutbud och den tekniska expertis som krävs för att se till att kunderna får en smidig övergång till steg V över hela effektområdet. I slutänden kommer kundernas behov att tillgodoses genom hållbar produktivitet och ökad driftsflexibilitet, samt efterlevnad av miljö- och regelkrav – oavsett maskinmodell.

Klicka här för att hämta dokumentet om steg V

Kraftgeneratorer redo för steg V

contact icon