Stäng

HVO för kompressor – framtidens bränsle

Så kan mobila kompressorer minska sitt utsläpp av koldioxid tack vare HVO, ett fossilfritt biobränsle

Koldioxidfri tryckluft tack vare fossilfria bränslen

På Atlas Copco är vi på väg mot noll utsläpp. En viktig del av vårt uppdrag är att minska våra koldioxidutsläpp och medan vi ändå håller på vill vi hjälpa våra partners att uppnå sina hållbarhetsmål. 

Användningen av HVO är bara ett steg i vårt uppdrag, men ett med stor påverkan. Att byta till HVO minskar våra koldioxidutsläpp omedelbart, samtidigt som det kräver lite anpassning till vår utrustning och infrastruktur. Den senaste generationen av fossilfria bränslen har många fördelar för oss som kompressortillverkare samt för kompressoranvändare. Läs mer om varför vi tror att HVO är framtidens bränsle.

Vilken är den mest hållbara mobila kompressorn?

När det gäller dieselförbrukning drar mobila kompressorer mycket. Därför rekommenderar vi en elektrisk kompressor när det finns en strömkälla i närheten. En elektrisk kompressor är mindre och mer effektiv än en dieselkompressor. En elmotor kräver mindre energi för att producera samma mängd luft som en dieselkompressor. Dessutom är elektricitet i de flesta fall billigare än diesel. Det finns ännu fler fördelar med en elektrisk mobil kompressor: den är lättare, mindre, tystare och utan dieselavgaser, lämplig att köra i trånga utrymmen och nära människor. Vissa tillämpningar kräver dock självständigheten hos en dieselkompressor. I dessa fall ger ett koldioxidneutralt bränsle som HVO renare avgaser och mindre påverkan på miljön.

Vad är HVO?

HVO, eller "hydrerad vegetabilisk olja", är den senaste generationens biodiesel, framställd av återvunna vegetabiliska oljor och fetter, oftast avfallsprodukter från fisk- och köttindustrin. Den är 100 % fossilfri, giftfri och koldioxidneutral eftersom den är en återvunnen produkt. HVO förbränns även renare än diesel. Tack vare 100 % ren HVO kan din kompressor både köras koldioxidfritt och minska utsläppen av NOx och partiklar. Det är ytterligare en fördel med HVO: du kan blanda den med diesel i alla procentsatser, till skillnad från tidigare biobränslen.

Hur kan kompressorer dra nytta av HVO?

Att använda HVO är ett enkelt och snabbt sätt att minska koldioxidutsläppen från din verksamhet. I vissa regioner är det enda sättet att uppfylla hållbarhetsriktlinjerna och samtidigt dra nytta av dieselkompressorns självständighet. Tänk på borrjobb på avlägsna platser eller uthyrningskompressorer som måste flyttas från en plats till en annan. 

Dieselkompressorerna körs lika effektivt på HVO som på vanlig diesel. Från början fanns rädslan att HVO skulle leda till effektivitetsförlust vid användning i dieselmotorer på grund av skillnaden i densitet. Vi testade HVO med alla våra motorer i stor utsträckning under olika förhållanden och upptäckte ingen som helst påverkan på prestanda. En krossad myt. Faktum är att vi upptäckte att HVO i vissa fall överträffar dieselolja, till exempel vid start av kompressorn i vinterförhållanden. I allmänhet är HVO mindre benägen än vanlig diesel att ge paraffinutfällningar i sträng kyla.

Vilka kompressorer är kompatibla med HVO?

Först och främst måste kompressorns motor godkännas för att köras på HVO. Alla våra steg V-motorer med elektronisk bränsleinsprutning (över 15 kW) väljs ut och testas för att köras på HVO utan någon prestandaförlust. På vår europeiska produktionsanläggning i Antwerpen i Belgien har vi gått över till 100 % HVO: det är vad vi använder för att testa våra kompressorer och det som hamnar i tankarna när de lämnar fabriken.

Hur använder du HVO i en mobil kompressor?

När du är säker på att kompressorns motor är godkänd för att köra på HVO kan du blanda den med diesel i alla procentsatser. Detta är en viktig fördel med HVO jämfört med andra typer av biodiesel. Du kan använda 100 % HVO en dag och fylla på med diesel nästa dag.

Behöver jag fortfarande DEF när jag använder HVO?

Ja, det gör du. HVO förbättrar motorns utsläpp av NOx och partiklar, men den uppför sig fortfarande som diesel. Därför behöver du ett efterbehandlingssystem för diesel i de större motorerna.

HVO kommer inte att rädda världen. Men på vägen mot noll utsläpp spelar varje steg roll. I takt med att regeringar och företag letar efter mer hållbara sätt för att driva sina verksamheter kan du lita på att vi utforskar alternativ för framtiden.

Gå till våra elektriska mobila kompressorer
E-Air VSD-serien
Gå till våra elektriska mobila kompressorer
Gå till våra små steg V-dieselkompressorer
8-seriens små luftkompressorer
Gå till våra små steg V-dieselkompressorer
Gå till våra medelstora kompressorer (5–25 m³/min)
XATS 186 medelstor luftkompressor
Gå till våra medelstora kompressorer (5–25 m³/min)
Läs mer om steg V för kompressorer
Person using Pace Controller
Läs mer om steg V för kompressorer

HVO för kompressor – framtidens bränsle

explainer icon