Stäng

Sjukhus som drivs med generatorer från Atlas Copco

1 apr 2021

En anpassad kraftlösning för en kund som behöver total sinnesro.

Varför behövs en ny kraftlösning?

Regionsjukhuset i Poltava heter N.V. Sklifosovsky och har tjänat regionen i mer än 200 år. Under tiden så har sjukhuset byggts ut och man har nu nästan 800 bäddar. Den medicinska specialiteten är högkvalitativa konsultativa procedurer för både interna och externa patienter. Sjukhuset är dessutom lärosäte för framtidens läkare och sjuksköterskor.

Som de flesta sjukhus så drivs det av två oberoende elektriska kretsar från elnätet. På ett sjukhus är strömmen oerhört viktig. Om strömmen bryts innebär det stora hälsorisker, och patienternas liv kan till och med vara i fara eftersom all elektrisk utrustning slutar att fungera. Patienter kan just då ligga på intensivvårdsavdelningen eller på operationsbordet.

En pålitlig lösning

Sjukhusledningen bestämde sig för att installera dieselgeneratorer som nödström, precis som inom många tillämpningar där ström är en kritisk faktor. Dessa skulle genast gå igång vid ett eventuellt strömavbrott. I början av processen gjordes en grundlig genomgång av behoven, och under genomgången begärde även ingenjörerna att distributionspanelerna skulle bytas ut samtidigt som generatorerna installerades eftersom de befintliga var i dåligt skick.

QIS-generatorn tillhandahåller reservström vid sjukhuset

Generatorerna kan fjärrövervakas

Under 2016 utförde ett lokalt byggföretag konstruktion och elarbeten i generatorrummet. Sjukhuset installerade två dieselgeneratorer. Tack vare tillförlitligheten och den beprövade prestandan så valde de två Atlas Copco QIS 140 med en sammanlagd effekt på 286 kVA. Dessutom bytte de ut växlar, utförde driftsättningsarbeten och installerade fjärrpaneler där nyckelpersonal kan se generatorernas tillstånd från växelrummet. Ett övervakningssystem implementerades också. I det så informeras kunden och servicetekniker om eventuella förändringar i generatorernas och elnätets tillstånd.

Sinnesro

Industrigeneratorn QIS

Industrigeneratorn QIS

Reservgeneratorer för nödsituationer är en kapitalinvestering som du hoppas att du aldrig får användning för! QIS-sortimentet är konstruerat byggt enligt högsta möjliga standard, och generatorerna undergår extrema tester så att strömmen kommer igång efter bara några sekunder efter ett större elfel. Atlas Copcos QIS-generatorer ger en sinnesro som gör att både kunden och patienterna kan sova gott.

Eftersom det går att själv ange konfigurationen för generatorerna i QIS-serien, via en mängd användbara alternativ, fick sjukhuset en lösning som passade perfekt. Du kan anpassa allt från den utgående effekten till de alternativ du behöver.

Javier Ascoz , Områdeschef för industriella generatorer

Hämta bibliotek

Kundberättelse Kundberättelse Generatorer och energilagring Ukraine Kundberättelse Industriella generatorer