Stäng

En hållbar flytt av en svensk industrihamn med den elektriska E-Air-kompressorn

Staden Varberg i Sverige förändras och industrihamnen flyttas. Entreprenören Svenska Dmixab stabiliserar marken på ett hållbart sätt med hjälp av den eldrivna kompressorn E-Air H250 VSD, samt en slaggprodukt från cementproduktionen.

Tagg för visade artiklar Kundberättelse Mobila kompressorer Nyheter och evenemang

Marken stabiliseras med en Atlas Copco E-Air H250 VSD-kompressor

Ägaren till Svenska Dmixab AB, Nibben Peterzens, hälsar oss välkomna på byggarbetsplatsen samtidigt som han instruerar en av sina operatörer, och det är tydligt att han har nästan 40 års erfarenhet. Blicken är uppmärksam och du märker snart att han registrerar allt som händer på byggarbetsplatsen. Nibben säger att han har specialiserat sig på grundarbeten under det mesta av yrkeslivet och att han har erfarenhet av projekt i Norden, Thailand och USA, men han är också en eftertraktad föreläsare inom ämnet. Nibben bekräftar sin expertis och berättar att Vägverket då och då rådfrågar honom om nya projekt när markförhållandena är osäkra.

Den här gången jobbar ett av teamen hos Svenska Dmixab AB i Varberg, som ligger på västkusten. Här pågår flera omfattande infrastrukturprojekt och det första gäller att flytta industrihamnen ut från stadskärnan och rita om delar av järnvägsdepån. När hamnen flyttas blir mängder av värdefull mark tillgänglig för ett nytt bostadsområde med cirka 2 000 nya lägenheter. Samtidigt får Varberg en ny, modern och effektiv hamn.

Projektet med den nya hamnen Farehamnen pågår till 2024. Hamnen är redan Sveriges största när det gäller export av sågade trävaror, och målet för den nya platsen är fortsatt expansion. Det är här som Svenska Dmixab bygger stabiliserande pelare (på ett djup av 25 m) i marken genom att blåsa ner en slaggprodukt med hjälp av den elektriska kompressorn E-Air 250 VSD, där den blandas med leran och vattnet i marken. Tekniken kallas för torrmetoden och används mycket i de nordiska länderna eftersom den lera som blivit kvar sedan istiden har särskilt lämpliga egenskaper. Multicementstolparna hanterar de belastningar som förekommer på terminalområdet. Eftersom E-Air inte avger koldioxidutsläpp eller buller, och eftersom slaggprodukter används i konstruktionen, så får projektet en betydligt bättre hållbarhetsprofil – något som Nibben sätter stort värde på:

"För oss är det självklart att bidra till bästa möjliga hållbarhet i de projekt vi deltar i, och därför använder vi alltid den eldrivna kompressorn E-Air när vi kan. Vi rapporterar våra utsläppssiffror varje månad och vill visa våra kunder att vi ligger i framkant. Det är en vinst både för miljön och för alla som är inblandade i projektet!"

Nibben Peterzéns , Ägare till Svenska Dmixab AB
Marken stabiliseras med en Atlas Copco E-Air H250 VSD-kompressor
Motorvägsprojektet mellan Mumbai och Pune
E-Air tunnel
Motorvägsprojektet mellan Mumbai och Pune
E-Air elektriska kompressorer
E-Air elektrisk kompressor
E-Air elektriska kompressorer

Vill du ha mer information om våra mobila kompressorer?

contact icon