Stäng

Infrastrukturomvandlingen möjliggör hållbar avfallshantering i värdregionen för skid-VM

En upplevelse av kraft och flyt

22 apr 2024

Värdskapet för ett internationellt sportevenemang kan vara en källa till välbehövliga intäkter för lokalsamhällen, men det innebär också betydande utmaningar, såsom ökad belastning på den lokala infrastrukturen. När tiotusentals människor strömmade till regionen Schladming i Österrike för att delta i världscupen i alpin skidåkning krävdes det att det lokala avloppsreningsverket kunde hantera den ökade belastningen. För att uppfylla miljökraven och bevara områdets naturliga skönhet var myndigheterna angelägna om att minimera miljöpåverkan. De ville också säkerställa att reningsverket skulle kunna användas av flera lokala kommuner även efter skidtävlingens slut. Med hjälp av ett energilagringssystem och en elektrisk pump från Atlas Copco utvecklade man ett avloppsreningsverk som uppfyllde hållbarhetsmålen.

I januari 1995 fick Schladming en permanent plats i VM-kalendern, och när arenan ökade i popularitet och det blev en topp i antalet besökare byggdes det nya avloppsreningsverket 2013. Vid den här tiden krävdes att de nya anläggningarna hade kapacitet för att behandla avfall från en befolkning motsvarande 31 000 personer – däribland inkluderade invånarna i regionens fem största städer.

 

Efter den ekonomiska nedgången som följde på hälsokrisen återvände världscupen i alpin skidåkning till Schladming år 2023 med konceptet ”The Night Race”, och boendebokningarna var tillbaka på nivåerna före pandemin – med över 20 000 besökare under 2024 års upplaga. Det lokala avloppsreningsverket har vidtagit flera åtgärder för att öka sin produktivitet och samtidigt komma närmare självförsörjning på energiområdet.

 

Operatörerna har vidtagit flera åtgärder för att uppnå dessa mål, bland annat användningen av värmen som genereras i anläggningens processer och integreringen av solenergi i dess eltillförselsystem. Solcellspaneler har installerats på tak i flera byggnader, med en uteffekt på 74 kWp. Dessutom har anläggningen använt ett ZBP-energilagringssystem från Atlas Copco för att hantera eltillförseln till vissa delar av verksamheten. Systemet kan ackumulera och leverera förnybar energi från solenergisystemet. 

Atlas Copcos ZBP-energilagringssystem på Schladmings avloppsreningsverk

Atlas Copcos ZBP-energilagringssystem på Schladmings avloppsreningsverk

Anläggningen använde fortfarande en slamsugare för att avlägsna slam från rötkammartornet till en separeringsenhet. Det var både dyrt och tidskrävande. Operatörerna var angelägna om att hitta ett mer effektivt och kostnadseffektivt sätt att transportera slammet under rengöringsarbetet. Georg Bachler, driftchef på Schladmings avloppsreningsverk, förklarar: ”Vi letade efter en tillförlitlig pump till rötkammaren som kunde hantera varierande flöden och viskositetsnivåer. Den måste också vara robust och mångsidig för att kunna användas som reservaggregat vid underhållsinspektioner av kanalisationssystem.”

 

De kontaktade Häny Austria GmbH, en specialist inom utveckling av pumpstationer och vattenturbiner, och exklusiv distributör av Atlas Copcos avvattningslösningar i regionen. Häny Austria och Atlas Copco samarbetade för att kunna presentera en hållbar och kostnadseffektiv lösning som kunde hjälpa anläggningen i Schladming att optimera sina avvattningsprocesser.

Den här tillämpningen krävde en kraftfull pump med hög energieffektivitet som kunde hantera varierande slam med olika viskositet och djup utan blockeringar eller vakuumförlust. Vi rekommenderade därför Atlas Copcos elektriska E PAS-pump. Elektriska pumpar kan slås på och av snabbt och hanterar varierande flöden bättre, medan dieselpumpar fungerar bäst när de körs med full kapacitet under längre perioder. För den här kunden och dess hållbarhetsmål var det avgörande att elektriska pumpar inte kräver lagring av bränsle på plats, vilket kan vara en potentiell källa till föroreningar vid läckage, och de släpper inte ut avgaser under drift. Dessa egenskaper innebär att E PAS-pumpen inte har någon negativ miljöpåverkan.

Hannes Stolzlechner , VD på Häny Austria
Atlas Copco E PAS på Schladmings avloppsreningsverk

Atlas Copco E PAS på Schladmings avloppsreningsverk

Den självflödande elektriska pumpen E PAS har två funktioner: Det går mycket snabbare, enklare och billigare att avlägsna avfall från rötkammarens torn och den fungerar även som reservpump för andra pumpar vid reningsverket när de inte kan användas på grund av underhåll eller reparation.

 

”Det här är första gången vi har specificerat just den här pumpen för ett avloppsreningsverk, men den fungerade perfekt och klarade enkelt alla driftvariationer. De har utmärkta prestanda, mindre format, färre stilleståndstider samt en lägre total ägandekostnad (TCO)”, säger Hannes.

 

Jörg Habener, Atlas Copcos Business Development Manager Pumps for West Europe, sammanfattar: ”Vi ser att fler kunder än någonsin letar efter sätt att förbättra hållbarheten och minska miljöpåverkan. Vi är glada att anläggningen i Schladming tack vare vår samarbetsstrategi och energieffektiva lösningar har ökat effektiviteten i processerna för avloppsvattenrening och samtidigt kommit ett steg närmare fullständig självförsörjning på energiområdet."

Vill du veta mer om våra effektiva lösningar?

contact icon