Stäng

Bli ledande inom hållbarhet

Hållbarhet är alltjämt ett hett ämne i byggbranschen eftersom den står för cirka 23 procent av världens totala koldioxidutsläpp (Bellona 2019). Fördelarna med att gå över till grönare teknik är tydliga när det gäller miljön, men tekniken kan också ge betydande affärsfördelar. Här tittar vi närmare på hur förnybar energi och den senaste tekniken kan hjälpa konstruktörer att öka hållbarheten och samtidigt optimera driften.
gröna lösningar

Grön drift har traditionellt inte varit konstruktörers huvudmål. Kostnadskontroll och effektivitet har, av goda skäl, varit ledstjärnor inom projektplanering och genomförande. Men den växande medvetenheten om effekterna av den globala uppvärmningen har lett till att både byggbranschen och andra maskintunga industrier har hamnat i fokus, vilket har lett till strängare regler som steg V. Det är utan tvekan hårt tryck på att minska utsläppen. Samtidigt är det viktigare än någonsin att göra driften mer effektiv. Som tur är kan de här två målen gå hand i hand. Många redan tillgängliga tekniker riktar in sig på hållbarhet samtidigt som de ger bättre effektivitet och bidrar till en lägre total ägandekostnad än för traditionella alternativ.

gröna lösningar för byggarbetsplatser

Generera renare energi

Låt oss titta närmare på elproduktionen – ett område som främst domineras av dieselgeneratorer. Här medför den senaste utvecklingen inom energilagringslösningar med litiumjonbatterier med hög energitäthet ett enkelt sätt att bli mer hållbar genom att komplettera generatorns energi med energi som lagras från förnybara källor. Även om energilagringssystemen inte är utformade för att ersätta generatorn så kan de hantera belastningen smartare, vilket gör generatorerna mer effektiva, flexibla och tysta. Tekniken hjälper operatörerna att hantera många utmaningar på avlägsna byggarbetsplatser där det inte finns något elnät, och på centrala platser i städer med bullergränser.

 

Energilagringssystemen gör också att det behövs en mindre generator. Viss vanlig anläggningsutrustning, som kranar, behöver mycket ström för att komma igång och men förbrukar sedan lite ström under resten av skiftet, vilket gör att operatörerna väljer en större generator än nödvändigt för de där få sekunderna av toppeffekt. Med energilagringssystem med litiumjonbatterier används batterierna till att uppnå toppeffekten. När effektkraven är lägre driver generatorn lasten resten av tiden. Med en hybridlösning kan konstruktörer få den effekt som behövs men minska de negativa konsekvenserna av att använda en onödigt stor generator, som onödiga utsläpp, svart rök och buller.

Hybridsystem: energilagringssystem parallellt med kraftgeneratorer

Hybridsystem: energilagringssystem parallellt med kraftgeneratorer

Atlas Copcos ZenergiZe-serie är ett konkret exempel på fördelarna med att kombinera de två teknikerna. Det gör att du kan använda en 40 procent mindre generator, vilket minimerar utsläppen. Med en hybridlösning kan operatörerna förbättra hållbarheten och sänka kostnaderna samtidigt som batterisystemet kan förlänga generatorns livslängd och optimera dess prestanda. Dessutom avger en ZBP-enhet endast 50 procent av utsläppen från en fristående standardgenerator, vilket sparar cirka 100 ton CO2 och motsvarar att plantera 450 träd (under förutsättning att trädet lever i 30 år). När enheten används i ö-läge kan koldioxidbesparingarna bli upp till 100 procent när enheten drivs av förnybara energikällor. Dessutom är Atlas Copcos ZenergiZe-enheter är också lättare och mer kompakta än traditionella alternativ, men kan ändå ge mer än 12 timmars ström från en enda laddning.

Vi tänder grönt ljus

Ett annat område där nya tekniker kan ge stora vinster, både vad gäller ökad hållbarhet samt lägre ljudnivå och driftskostnader, är belysningsmaster. De är en viktig utrustning på anläggningen, men de flesta modeller på marknaden använder ström från en dieselmotor, särskilt på avlägsna platser. Det måste dock inte vara så: Vi har modeller som enbart använder nätspänning och alternativ med batteridrivna lysdioder som har samma prestanda som motsvarande dieselmodeller, förutom de extra fördelarna med lägre CO2-utsläpp, bränslekostnader och tyst drift.

HiLight S2+ solenergidriven belysningsmast

HiLight S2+ solenergidriven belysningsmast

Den senaste soldrivna belysningsmasten HiLight s2+ från Atlas Copco hjälper till exempel användarna att sänka sina koldioxidutsläpp med upp till sex ton jämfört med traditionell teknik. Den förnybara energi som de utbyggbara solpanelerna genererar möjliggör en autonom drift under perioder när energiproduktionen är större än behovet. Under de mörkare månaderna eller vid tidpunkter med hög energiförbrukning kan tornet dock laddas med valfri extern strömkälla, till exempel energilagringssystem. Om strömmen kommer från förnybara källor är den här belysningsmasten en 100 procent grön lösning.

Ready-to-go range of small diesel air compressors, construction compressor

Belysningsmast HiLight E3+

En annan belysningsmast som kan hjälpa användarna att sänka sina koldioxidutsläpp i mycket krävande miljöer är den elektriska belysningsmasten HiLight E3+. Den här användningsklara belysningsmastens miljötålighet gör att den passar i fler tillämpningar. Den är mer tillförlitlig, sänker den totala ägandekostnaden och bevarar andrahandsvärdet. Den har dessutom överlägsna prestanda under drift. Belysningsmasten HiLight E3+ har inga mekaniska delar att underhålla och inga vätskor eller utsläpp, vilket gör den miljövänlig och praktiskt taget underhållsfri.

Dumpa utsläppen

elektrisk dränkbar pump

Weda D70 dränkbar pump

Pumpar är en annan sorts utrustning som finns på de flesta byggarbetsplatser och som kan ge betydande besparingar, både vad gäller koldioxidutsläpp och den totala ägandekostnaden. Vissa miljömedvetna konstruktörer använder redan den senaste tekniken för att minska maskinernas påverkan. Vissa tillverkare har introducerat ny och kompletterande teknik som gör pumpanvändningen mer effektiv. Atlas Copco har till exempel gjort Wear Deflector till en integrerad del i konstruktionen av WEDA D70-sortimentet med elektriska dränkbara länspumpar. Den unika hydrauliska konstruktionen gör pumpens upp till 40 procent mindre samtidigt som den både gör pumpen mer effektiv och ökar dess livslängd, även under krävande driftsförhållanden. Allt det här sänker den totala ägandekostnaden.

PAS HardHat-avvattningspump

PAS HardHat-avvattningspump

Digital teknik, som Atlas Copcos FleetLink, kan bidra till att ytterligare förbättra övervakningen och hjälpa operatörer att arbeta mer effektivt. Med FleetLink kan du fjärrövervaka pumpens prestanda och skick, och du får den driftinformation som behövs för att optimera pumpens användning och underhåll. Verktyg som det här hjälper dig att hålla utrustningen i optimalt skick, och du kan undvika eventuella onödiga utsläpp till följd av potentiella fel samtidigt som du får en kontinuerlig och kostnadseffektiv drift. Det här telematiksystemet ingår i Atlas Copcos PAS HardHat® Stage V-länspumpar, som gör att operatörerna kan sänka sina utsläpp eftersom de är certifierade att fungera med HVO, den senaste generationen biodiesel, vilket sänker produktens koldioxidutsläpp.

Mot en bättre framtid

Som de här exemplen visar kan det vara enkelt att införa teknik med lägre utsläpp på byggarbetsplatsen, teknik som hjälper dig på vägen mot noll utsläpp. Att sänka koldioxidutsläppen är bra för både planeten, varumärkets image och relationen till kunderna. Genom att visa medvetenhet om konstruktionens miljöpåverkan och, viktigast av allt, viljan att ta itu med den kan nytänkande konstruktörer omforma branschen mot en mer hållbar framtid. Den här förändringen kan också ge betydande fördelar i verksamheten: Förnybara energikällor ger lägre kostnad eller till och med gratis energi medan mer energieffektiva maskiner tenderar att förbruka mindre ström, är enklare att flytta runt och avger mindre rök och buller.

 

Fördelarna med att välja grönare teknik är bland annat en bättre drift, lägre total ägandekostnad och en hälsosammare arbetsplats, så alla aktörer bör sträva efter en mer hållbar byggarbetsplats.

gröna lösningar

Bli ledande inom hållbarhet

explainer icon