Stäng

Vanliga frågor: Elektriska kompressorer

På den här sidan hittar du information om elektriska kompressorer, hur de fungerar, vad Atlas Copco har att erbjuda och mycket mer.

Elektriska kompressorer

Vad är en elektrisk luftkompressor?

En elektrisk luftkompressor är den utsläppsfria versionen av en luftkompressor. Maskinen omvandlar elektrisk ström till potentiell energi genom att komprimera och trycksätta luft. När tryckluften släpps ut i en snabb urladdning frigörs kinetisk energi. Denna energi kan användas för att driva en mängd olika typer av industriell utrustning.

Hur fungerar en elektrisk luftkompressor?

En elektrisk luftkompressor är en pneumatisk maskin som omvandlar elektricitet till kinetisk energi genom att komprimera och trycksätta luft. Den kinetiska energin frigörs när tryckluften släpps ut i en snabb urladdning som kan användas för flera ändamål. En elektrisk luftkompressor är enkel att använda. Du behöver bara ansluta kompressorenheten till elnätet så kan du börja använda maskinen omedelbart.

Vad används en elektrisk luftkompressor till?

Elektriska luftkompressorer är utsläppsfria, har låg ljudnivå och ger större frihet. Det gör dem perfekta för användning i svår terräng eller inomhus. Enheterna behöver bara åtkomst till ett elnät och kan börja arbeta omedelbart.

Vad är skillnaden mellan en elektrisk luftkompressor och en dieselvariant?

En elektrisk luftkompressor använder ström för att komprimera luft och skapa kinetisk energi. En dieselvariant behöver dieselbränsle för att fungera.

Vilka är fördelarna med en elektrisk luftkompressor?

Elektriska luftkompressorer har många fördelar jämfört med icke-elektriska kompressorer. Maskinerna gör stor skillnad för hållbar drift och minskar användarens miljöavtryck. Enheten skapar inga utsläpp, har låg ljudnivå och är enkel att använda. Den totala ägandekostnaden är lägre än för andra varianter och maskinen är mer pålitlig, vilket leder till mindre stilleståndstid.

Är elektriska luftkompressorer bra?

Elektriska luftkompressorer har många fördelar jämfört med icke-elektriska enheter. Maskinerna skapar inga utsläpp, har låg ljudnivå och är lättare att använda. Det gör att maskinerna passar perfekt för inomhusbruk eller på svåråtkomliga platser. Den totala ägandekostnaden för en elektrisk enhet är mycket lägre eftersom diesel inte krävs och enheterna behöver mindre underhåll.

Vilka olika typer av elektriska kompressorer finns det?

Det finns två typer av elektriska kompressorer: fast varvtal (FS) och drivning med variabelt varvtal (VSD). Den största skillnaden mellan de två är hur motorn styrs. På en kompressor med fast varvtal förses motorn med en konstant frekvens och spänning. Vid drivning med variabelt varvtal justeras emellertid motorns varvtal och element automatiskt efter luftbehovet.

Hur fungerar en elektrisk kompressor med drivning med variabelt varvtal (VSD)?

En kompressor med drivning med variabelt varvtal (VSD) justerar automatiskt motorns varvtal och element efter luftbehovet i produktionen. Kompressorn ökar eller minskar motorns varvtal med behovet av luft. Det innebär att en VSD-enhet kan vara i drift var som helst i intervallet mellan lägsta och högsta varvtal, och den justerar automatiskt varvtalet så att produktionen av tryckluft motsvarar behovet i realtid. Den här funktionen sparar energi eftersom kompressorn inte behöver köras fullt ut när den är på, vilket leder till lägre driftskostnader.

Vad är fördelen med en elektrisk kompressor med drivning med variabelt varvtal (VSD)?

Kompressorer med drivning med variabelt varvtal är effektiva eftersom de sparar energi genom att justera varvtalet så att det matchar tryckluftsbehovet i realtid. Detta minskar driftskostnaderna. VSD-kompressorer är ett smart val när luftbehovet varierar beroende på process eller tid på dygnet. När behovet varierar är en VSD-kompressor som varierar varvtalet mycket mer energieffektiv än en kompressor med fast varvtal som bara kan köras fullt ut. Dessutom har VSD-kompressorer ingen startström, vilket säkerställer att det inte finns någon eltopp vid start. Det gör kompressorerna mer tillförlitliga och hållbara.

Hur fungerar en elektrisk kompressor med fast varvtal (FS)?

Som namnet antyder arbetar en kompressor med fast varvtal alltid på samma varvtal när den körs. Genom sin konstruktion förbrukar den maxeffekt när den producerar tryckluft. Eftersom motorns varvtal inte kan ändras när behovet av tryckluft ändras görs justeringar i luftflödet med hjälp av en inloppsventil.

Vad är fördelen med en elektrisk kompressor med fast varvtal (FS)?

En kompressor med fast varvtal är ett smart val när luftbehovet i stort sett är konstant. Automatiserad utrustning som förbrukar tryckluft med en förutsägbar och jämn hastighet är en bra tillämpning för en kompressor med fast varvtal.

Vilka tillämpningar används en elektrisk luftkompressor till?

Elektriska mobila kompressorer används för alla typer av tillämpningar: handhållna pneumatiska verktyg, sprutbetongssprängning, pneumatisk borrning, stenbrottsborrning, underjordisk pallborrning, blästring, torrisblästring, kabelblåsning, underhåll av vattenrör, industriell reservluft, fiskodling, gruvbrytning under jord, bubbelridåer osv.

Vilken är den största utmaningen med elektriska luftkompressorer?

Elektriska luftkompressorer behöver elektrisk ström för att fungera, därför krävs en lämplig nätanslutning på plats.

Vilka elektriska luftkompressorer erbjuder Atlas Copco?

Atlas Copco har en särskild serie elektriska luftkompressorer som kallas E-Air-serien. E-Air-serien består för närvarande av sju olika enheter med egna unika specifikationer. Maskiner med drivning med variabelt varvtal är E-Air H185 VSD, E-Air H250 VSD, E-Air H450 VSD och E-Air V1100 VSD. Modellerna med fast varvtal är E-Air T400, E-Air T500 och E-Air T900.

Hur länge har Atlas Copco arbetat med elektriska luftkompressorer?

Atlas Copco lanserade sin första mobila elektriska enhet, E-Air, 2018.

Vad är unikt med Atlas Copcos elektriska luftkompressorer?

Atlas Copco har en egen egenutvecklad elmotor och kraftelektronik som bygger på många års erfarenhet av att utveckla mobil utrustning för de tuffaste tillämpningarna. Motorn är oljekyld och tål därför hög luftfuktighet och dammiga miljöer. Kraftelektroniken är vätskekyld och mycket tillförlitlig.

Vilken är den totala ägandekostnaden för E-Air-serien?

När du investerar i en elektrisk E-Air-kompressor investerar du inte bara i en hållbar lösning. Besparingar på underhåll och energikostnader minskar drastiskt din totala ägandekostnad. Räkna ut hur mycket du kan sänka din driftskostnad på den allmänna E-Air-sidan (länken finns längst ned på sidan).

Vad är PACE-tekniken?

PACE står för Pressure Adjusted through Cognitive Electronics. Det är ett elektroniskt reglersystem som byggts av Atlas Copco och installeras på deras elektriska luftkompressorer. Tekniken gör att du kan ställa in trycket på din mobila kompressor. Tack vare PACE kan en maskin hantera tre maskiner med fast tryck.

Vad kostar en elektrisk luftkompressor från Atlas Copco?

Fyll i formuläret på den allmänna E-Air-sidan för att få en offert från ditt lokala Atlas Copco-kundcenter (länken finns längst ned på sidan). Vår försäljningsrepresentant återkommer till dig med den offertinformation du begärde.

Elektriska luftkompressorer – allmän sida
Electric mobile compressor with Variable Speed Drive
Elektriska luftkompressorer – allmän sida

Vanliga frågor: Elektriska kompressorer

explainer icon