Stäng

Parcool EG

Motorkylmedel

Kontakta oss +46 8 743 97 00

För alla extrema väderförhållanden, Atlas Copco Reservdelar och service.

Loading...

Bäst motorskydd

Garanterad kvalitet och tillförlitlighet

Utökad livslängd.

Atlas Copcos Parcool EG-kylmedel med utökad livslängd är framtaget för att uppfylla de moderna motorernas behov. Parcool EG kan bidra till att förhindra läckor som orsakas av korrosion. Parcool EG är dessutom helt kompatibelt med alla typer av tätningsmedel och packningar som används för att sammanfoga olika material i motorn.

Prestanda

  Enhet Värde
Densitet vid 20 °C kg/dm³ 1:-:2 
Kokpunkt °C 109
Etylenglykol % min   93
Fryspunkt °C -38

Kapacitet

  Reservdelsnummer
5 l 1,32 US gal 1604 5308 01
20 l 5,28 US gal 1604 5307 02     
210 l 55,48 US gal 1604 5306 01