Stäng

Paroil E

Mineralbaserad motorolja

Kontakta oss

För alla extrema väderförhållanden, Atlas Copco Reservdelar och service.

Loading...

Suveränt skydd mot förslitning och korrosion

Extremt hög oxideringsstabilitet

Skydd mot de skadliga effekterna av sot

Paroil E är en högeffektiv motorolja avsedd för smörjning av alla dieselmotorer som används i våra kompressorer och generatorer. Den uppfyller hårda kvalitetskontrollkrav för att din utrustning garanterat ska fungera på ett problemfritt och tillförlitligt sätt.

Prestanda

Prestanda Metod Enhet Värde
SAE-viskositetsgrad SAE J 300   15W40
Kinematisk viskositet vid 40 °C ASTM D 445 mm²/s 105,1
Kinematisk viskositet vid 100 °C ASTM D 445 mm²/s 14,3
Viskositetsindex ASTM D 2270   139
Densitet vid 15 °C ISO 3675 kg/dm³ 0,886
Flampunkt COC ASTM D 92 °C 230
Flytpunkt ASTM D 97 °C -39

Kapacitet

  Reservdelsnummer
5 l 1,32 US gal 1615 5953 00
20 l 5,28 US gal 1615 5954 00
210 l 55,48 US gal 1615 5955 00 
1000 l 264,17 US gal 1630 0096 00