Vätskor och smörjmedel

Det som smörjer och skyddar din maskin

Kontakta oss

Air-Oil för bergborrmaskiner

Alla tryckluftsverktyg kräver lite olja i luftledningen för att smörja de inre rörliga delarna, minska slitaget mellan dem, kyla ner dem och minska friktionen. Rotationsenheter (i bergborrmaskiner) utan olja går sönder på kort tid. Air-Oil för bergborrmaskiner är ett semisyntetiskt smörjmedel som ökar maskinens tillförlitlighet och livslängd genom att erbjuda överlägset skydd mot slitage och korrosion. Oljan är speciellt utvecklad för Atlas Copco BBC, BBD och RH pneumatiska bergborrmaskiner och är även lämplig för AY pneumatiska stavvibratorer med en smörjapparat för luftledningen.

Funktioner: Fördelar:
  • Hög filmstyrka som klarar tung belastning och skyddar komponenter
  • Förbättrad tillförlitlighet och livslängd för maskinen. Skyddar komponenter såsom kolv, cylinder, chuckdrev, spärraxel och spärrhjul mot slitage och korrosion
  • Fungerar i temperaturintervallet -25 till +108 °C/-13 till +226 ºF
  • Överlägset temperaturintervall jämfört med andra mineraloljor. 
  • Vidhäftningsförmåga och större droppbildning bidrar till de utmärkta smörjegenskaperna
  • Lättnedbrytbart enligt OECD301B
  • Miljövänlig
  • Tryckluftsverktyg arbetar i öppna smörjkretsar. Olja hamnar i miljön, och föroreningar kan leda till rejäla böter i många länder.