Gruppen

Vi är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Kunder drar nytta av våra innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, elverktyg och monteringslösningar.