Atlas Copco i korthet

Våra produkter och tjänster har fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi.

Vi ger mervärde där vi bedriver verksamhet. Våra produkter och tjänster ökar kundernas produktivitet och konkurrenskraft samtidigt som de är till nytta för samhället och minimerar miljöpåverkan. Vi kallar det hållbar produktivitet.

Atlas Copco grundades 1873 och har över 140 års erfarenhet av nytänkande inom hållbar produktivitet.