Vår affärskod

Atlas Copcos affärskod är vår guide till att bedriva verksamhet på ett etiskt sätt och att optimera vår verksamhets sociala och miljömässiga effekter.

Lagar, miljönormer och sociala villkor varierar kraftigt i de länder där vi är verksamma. Affärskoden har utarbetats för att övervinna dessa utmaningar och se till att vi alltid agerar enligt högsta möjliga etiska standarder och integritet. I de fall där affärskoden är striktare än lokala lagar och förordningar värnar vi om att följa vår egen policy. Vi förväntar oss att våra affärspartners gör detsamma. Affärskoden har översatts till 33 språk så att vi alla ger uttryck för dessa värden i vårt arbete varje dag.